Preken

Sorteer op:


 • Thema: God sluit het verbond met Abraham.

  ds. M. A. Kempeneers - Genesis 15: 11
  zondag 21 juli 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Twee soorten schuld.

  ds. M. A. Kempeneers - Filemon 18 en 19b
  zondag 21 juli 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Jacob (Japie) Bevelander

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 8
  zaterdag 20 juli 2024 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De enige veilige Schuilplaats in bange tijden.

  ds. A.J.T. Ruis - Spreuken 30: 26
  donderdag 18 juli 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gij zult niet doodslaan. (2)

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 40 v/a 106 en 107
  zondag 14 juli 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God bevestigt Zijn liefde.

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5: 7 - 11
  zondag 14 juli 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. P. J. Panis

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 39
  zaterdag 13 juli 2024 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De heerlijkheid van het woord des HEEREN.

  ds. K. Visser - Psalmen 19: 8 - 11
  donderdag 11 juli 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gij zult niet doodslaan. (1)

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 40 v/a 105
  zondag 07 juli 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Roemen in God.

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5: 3 - 5
  zondag 07 juli 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God leidt Zijn volk naar Mara.

  ds. A.A. Egas - Exodus 15: 20 - 27
  donderdag 04 juli 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vijfde gebod en het gezag.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 39
  zondag 30 juni 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Vrede bij God.

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5:1 en 2
  zondag 30 juni 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods liefdetrouw volhardend geopenbaard

  ds. C. Smits - Jeremia 31: 20
  donderdag 27 juni 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging van Arco en Aline Kraaijeveld-Huisman.

  ds. M. A. Kempeneers - Numeri 6: 22 t/m 27
  donderdag 27 juni 2024 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zonder Mij kunt gij niets doen!

  ds. J.M.J. Kieviet - Johannes 15: 16
  zondag 23 juni 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De boeteprediking van de Heere Jezus.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 13: 1 - 5
  zondag 23 juni 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: In de tempel van Salomo

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 1 Koningen 8: 6, 22 en 57
  donderdag 20 juni 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vijfde gebod en de kinderen.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 39
  zondag 16 juni 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus te Zijner tijd gestorven.

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5: 6
  zondag 16 juni 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Geest.

  ds. K. Hoefnagel - Johannes 16: 15b
  donderdag 13 juni 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 39 t/m 42
  zondag 09 juni 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De spijze van Christus.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 34
  zondag 09 juni 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kinder, vrouwen en mannenzang.

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 08 juni 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof.

  ds. J. Veenendaal - Heidelberger Catechismus Zondag 23
  donderdag 06 juni 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevesriging van Jochem en Sara Korteweg.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 84: 12
  donderdag 06 juni 2024 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Samaritaanse vrouw getuigt van Christus

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 27 t/m 30
  zondag 02 juni 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere Jezus openbaart Zich aan de Samaritaanse vrouw

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 25 en 26
  zondag 02 juni 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Trooster, de grote Gave van het Pinksterfeest.

  ds. N. de Jong - Johannes 14: 16
  donderdag 30 mei 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vijfde gebod en de ouders.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 39
  zondag 26 mei 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' onderwijs aan een bekommerde zondares.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 19 - 24
  zondag 26 mei 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Geest werkt als de wind.

  ds. J. de Bruin - Johannes 3: 8
  donderdag 23 mei 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De boom bij het tempelwater.

  ds. M. A. Kempeneers - Ezechiël 47: 11 en 12
  maandag 20 mei 2024 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De werking van het tempelwater.

  ds. M. A. Kempeneers - Ezechiël 47: 6 t/m 10
  zondag 19 mei 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De stroom van het tempelwater.

  ds. M. A. Kempeneers - Ezechiël 47: 1 - 6a
  zondag 19 mei 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Mannnenzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 18 mei 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst van dhr. A.J. Kraaijeveld

  ds. M. A. Kempeneers - Hooglied 1: 4a
  zaterdag 18 mei 2024 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het heengaan van de Bruidegom.

  ds. M. Baan - Hooglied 4: 6
  donderdag 16 mei 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een wonderdoend God.

  ds. W.L. van der Staaij - 2 Kronieken 33: 12 en 13
  zondag 12 mei 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een geopende hemel.

  ds. W.L. van der Staaij - Handelingen 7: 56
  zondag 12 mei 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hemelvaart en wederkomst

  ds. M. A. Kempeneers - Handelingen 1: 10 en 11
  donderdag 09 mei 2024 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rust van de dag des Heeren.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 38
  zondag 05 mei 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wedergeboren tot een levende Hoop.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Petrus 1: 3 en 4
  zondag 05 mei 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wekroep van het Paasevangelie.

  ds. J. Veenendaal - Efeziërs 5: 14
  donderdag 02 mei 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De heiliging van de dag des Heeren.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 38
  zondag 28 april 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het zelfgetuigenis van Paulus over Pasen.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Korinthiërs 15: 8
  zondag 28 april 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het evangelie van de opgestane Christus.

  ds. A.A. Egas - Johannes 20: 30 en 31
  donderdag 25 april 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gedenk de sabbatdag.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 38
  zondag 21 april 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus Christus is verschenen aan Jakobus.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Korinthiërs 15: 7a
  zondag 21 april 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere is waarlijk opgestaan.

  ds. N. de Jong - Lukas 24: 34a
  donderdag 18 april 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het einde dichtbij?!

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 24: 4 t/m 8
  zondag 14 april 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus verschenen aan meer dan 500 broederen.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Korinthiërs 15: 6
  zondag 14 april 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kinder, vrouwen en mannenzang.

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 13 april 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De liefde van Maria Magdalena.

  ds. J. van der Vlies - Johannes 20: 17
  donderdag 11 april 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lezing over autisme door mevr. A. de Jong

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 09 april 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Aanmoediging om God te leren kennen.

  ds. K. Visser - Jesaja 45: 19b
  zondag 07 april 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Cefas als kroongetuige van de opwekking van Christus.

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 15: 5a
  zondag 07 april 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Maria's ogen op de opstandingsdag.

  ds. A.J.T. Ruis - Johannes 20: 11, 12, 16 en 17
  donderdag 04 april 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het voorspel op de verhoging.

  ds. A. van der Zwan - Matthëus 24: 52 en 53
  maandag 01 april 2024 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De goede Herder en Zijn andere schapen.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 10: 16
  zondag 31 maart 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De steen voor het graf van Jezus.

  ds. M. A. Kempeneers - Markus 16: 3 en 4
  zondag 31 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De overwinning van de Knecht des HEEREN. .

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 11 en 12
  vrijdag 29 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus sterft als Hogepriester.

  ds. N. de Jong - Johannes 19: 30b
  donderdag 28 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. P. Kranendonk

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 39: 8
  donderdag 28 maart 2024 10:20

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebod met betrekking tot de eed.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 37
  zondag 24 maart 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het welbehagen des HEEREN.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 10
  zondag 24 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zie de Mens.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 19: 5c
  donderdag 21 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een weerloos schaap en een nabije Herder.

  ds. A.J.T. Ruis - Psalmen 23 4
  zondag 17 maart 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De dorstende Borg.

  ds. A.J.T. Ruis - Johannes 19: 28 en 29
  zondag 17 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Mannenzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 16 maart 2024 11:46

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie niet waakt, die niet wint.

  ds. W.L. van der Staaij - Lukas 21: 36
  donderdag 14 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gebed van Habakuk, de profeet.

  ds. M. A. Kempeneers - Habakuk 3: 2
  woensdag 13 maart 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods hand in de schepping en de herschepping.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 104: 27 t/m 30
  woensdag 13 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De heilige Naam van God.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 36 v/a 99 en 100
  zondag 10 maart 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De dood van de Knecht des HEEREN.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 8 en 9
  zondag 10 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 09 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het blinkende kleed van Christus.

  ds. E. Venema - Lukas 23: 11a
  donderdag 07 maart 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 06 maart 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kamerling van Candacé

  ds. M. A. Kempeneers - Handelingen 8: 39
  zondag 03 maart 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Doch Jezus zweeg stil.

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 26: 63a en Jesaja 53: 6 en 7
  zondag 03 maart 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De voorlaatste ontmoeting tussen Judas en Jezus.

  ds. A.J.T. Ruis - Matthëus 26: 47 - 50
  donderdag 29 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De kamerling van Candacé.

  ds. M. A. Kempeneers - Handelingen 8: 26- 35
  zondag 25 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus gekruisigd.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 4 en 5
  zondag 25 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het uur van Christus verheerlijking.

  ds. J. de Bruin - Johannes 12: 20 - 23
  donderdag 22 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Hoe de Heere gediend wil worden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 97 en 98
  zondag 18 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Man van smarten.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 2 en 3
  zondag 18 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus, de Zoon van God. Mens van vlees en bloed.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Hebrëen 2: 14 - 18
  donderdag 15 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Geen gesneden beeld.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 96 en 97
  zondag 11 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De aangrijpende vraag: Wie heeft onze prediking geloofd?

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 1
  zondag 11 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zaterdagavondzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 10 februari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' overwinning op de wereld.

  ds. K. Visser - Johannes 16: 33b
  donderdag 08 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 07 februari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 9 - 14
  zondag 04 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Dat je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 1 - 8
  zondag 04 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?

  ds. M. Baan - Lukas 8: 45a
  donderdag 01 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. A.J. de Graaf

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 15: 32
  donderdag 01 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE alleen dienen.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94b
  zondag 28 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opdracht van Jezus aan de Samaritaanse vrouw.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 16
  zondag 28 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus stilt de storm.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Markus 4: 35-41
  donderdag 25 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE en de afgoden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94 en 95
  zondag 21 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus ontmoet een vrouw uit Samaria.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 10
  zondag 21 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus onderwijst in de weg der zaligheid.

  ds. A.A. Egas - Johannes 3: 14 en 15
  donderdag 18 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wet des HEEREN.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 92 en 93
  zondag 14 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: En Hij moest door Samaria gaan.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 1 - 6
  zondag 14 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 13 januari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus eerste confrontatie met de duivel.

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 4: 1 - 4
  donderdag 11 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 10 januari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geef mij uw zoon.

  br. H. Bor - 1 Koningen 17: 19a
  zondag 07 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweeërlei offerande.

  br. H. Bor - Hebrëen 11: 4
  zondag 07 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Hogepriesterlijke zegen.

  ds. A.J.T. Ruis - Numeri 6: 24 - 26
  donderdag 04 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gebed op de Nieuwjaarsmorgen.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 90 16 en17
  maandag 01 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen