Preken

Sorteer op:


 • Thema: De kamerling van Candacé.

  ds. M. A. Kempeneers - Handelingen 8: 26- 35
  zondag 25 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus gekruisigd.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 4 en 5
  zondag 25 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het uur van Christus verheerlijking.

  ds. J. de Bruin - Johannes 12: 20 - 23
  donderdag 22 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Hoe de Heere gediend wil worden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 97 en 98
  zondag 18 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Man van smarten.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 2 en 3
  zondag 18 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus, de Zoon van God. Mens van vlees en bloed.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Hebrëen 2: 14 - 18
  donderdag 15 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Geen gesneden beeld.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 96 en 97
  zondag 11 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De aangrijpende vraag: Wie heeft onze prediking geloofd?

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 1
  zondag 11 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zaterdagavondzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 10 februari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' overwinning op de wereld.

  ds. K. Visser - Johannes 16: 33b
  donderdag 08 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 07 februari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 9 - 14
  zondag 04 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Dat je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 1 - 8
  zondag 04 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?

  ds. M. Baan - Lukas 8: 45a
  donderdag 01 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. A.J. de Graaf

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 15: 32
  donderdag 01 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE alleen dienen.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94b
  zondag 28 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opdracht van Jezus aan de Samaritaanse vrouw.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 16
  zondag 28 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus stilt de storm.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Markus 4: 35-41
  donderdag 25 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE en de afgoden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94 en 95
  zondag 21 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus ontmoet een vrouw uit Samaria.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 10
  zondag 21 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus onderwijst in de weg der zaligheid.

  ds. A.A. Egas - Johannes 3: 14 en 15
  donderdag 18 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wet des HEEREN.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 92 en 93
  zondag 14 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: En Hij moest door Samaria gaan.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 1 - 6
  zondag 14 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 13 januari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus eerste confrontatie met de duivel.

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 4: 1 - 4
  donderdag 11 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 10 januari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geef mij uw zoon.

  br. H. Bor - 1 Koningen 17: 19a
  zondag 07 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweeërlei offerande.

  br. H. Bor - Hebrëen 11: 4
  zondag 07 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Hogepriesterlijke zegen.

  ds. A.J.T. Ruis - Numeri 6: 24 - 26
  donderdag 04 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gebed op de Nieuwjaarsmorgen.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 90 16 en17
  maandag 01 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen