Preken

Sorteer op:


 • Thema: Hoe lang duurt de nacht?

  ds. A.J.T. Ruis - Jesaja 21: 11 en 12
  donderdag 31 december 2020 16:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Zoon van God is Jezus.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Heidelberger Catechismus Zondag 11
  zondag 27 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jozef en Maria met Jezus in de tempel

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Lukas 2 : 22 - 24
  zondag 27 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 26 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 1: 14
  vrijdag 25 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods heerlijkheid omscheen de herders.

  prof. dr. A. Baars - Lukas 2: 9 - 11
  vrijdag 25 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus in doeken gewonden

  ds. H.C. van der Ent - Lukas 2: 7b
  donderdag 24 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 22 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: God is het, Die mijn leven leidt.

  ds. A.C. Uitslag - Heidelberger Catechismus Zondah 10
  zondag 20 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Doorbrekend Adventslicht

  ds. A.C. Uitslag - Micha 2: 13
  zondag 20 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Advent in Bethel

  ds. A.A. Egas - Genesis 28: 17
  donderdag 17 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - Filippensen 3
  woensdag 16 december 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zondag 9

  ds. G.R. Procee - Heidelberger Catechismus Zondag 9
  zondag 13 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus komt Zijn koninkrijk oprichten.

  ds. G.R. Procee - Daniël 2: 45
  zondag 13 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een dringende adventsbede

  prof. dr. A. Baars - Jesaja 64: 1a
  donderdag 10 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Wat is een christen nodig te geloven?'

  ds. J.M.J. Kieviet - Heidelberger Catechismus Zondag 8
  zondag 06 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Ik zal u geven tot een Verbond des volks'

  ds. J.M.J. Kieviet - Jesaja 42: 6m
  zondag 06 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus komst aangekondigd

  ds. N. de Jong - Psalmen 142: 17 en18
  donderdag 03 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het ware zaligmakende geloof'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 7
  zondag 29 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het adventsleven van Simeon'

  ds. J. de Bruin - Lukas 2: 25 en 26
  zondag 29 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een troostrijke wetenschap voor Gods kerk

  ds. J. Veenendaal - Romeinen 8: 28
  donderdag 26 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Middelaar

  ds. A. van Heteren - Heidelberger Catechismus Zondag 6
  zondag 22 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goddelijk onderwijs

  ds. A. van Heteren - Openbaring 22 1- 6
  zondag 22 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kananese vrouw

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 15: 28
  donderdag 19 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 19 november 2020 11:00

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - Filippensen 3: 1 - 14
  woensdag 18 november 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De dageraad van de verlossing '

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 5
  zondag 15 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Christus' nodiging tot het heil'

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 11: 28-30
  zondag 15 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Mozes' gebed

  ds. K. Hoefnagel - Deuteronomium 3: 26b
  donderdag 12 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De boodschap van Gods gerechtigheid '

  ds. J.M.J. Kieviet - Heidelberger Catechismus Zondag 4
  zondag 08 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Abraham doet voorbede voor Sodom'

  ds. J.M.J. Kieviet - Genesis 18: 32 en 33
  zondag 08 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Een gezegende Izak dankt de Heere'

  ds. G. Bouw - Genesis 26: 12 en 25a
  donderdag 05 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het visioen van de korf met zomervruchten'

  ds. A.C. Uitslag - Amos 8: 1 - 3
  woensdag 04 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Dankdag vanuit de gevangenis '

  ds. A.C. Uitslag - Handelingen 16: 25
  woensdag 04 november 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De allereerste dankdag'

  ds. A.C. Uitslag - Genesis 4: 3 - 5b
  woensdag 04 november 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De Schepper en Zijn schepsel'

  ds. K. Hoefnagel - Heidelberger Catechismus Zondag 3
  zondag 01 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De duivel in het paradijs '

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 3: 13b
  zondag 01 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsavond

  prof. dr. A. Baars - Maleachi 4 : 5 en 6
  zaterdag 31 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het fundament der Kerk

  ds. C. Smits - 1 Korinthiërs 3: 11
  donderdag 29 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Opvoeden in de vreze des HEEREN '

  ds. K. Visser - Spreuken 22: 6
  zondag 25 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Jeremia's belijdenis van de goedertierenheden des HEEREN '

  ds. K. Visser - Klaagliederen 3: 22 en 23
  zondag 25 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verkondiging van de enige troost

  ds. J. de Bruin - Jesaja 40: 1 en 2
  donderdag 22 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 21 oktober 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' In de leerschool van de ellende'

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 2
  zondag 18 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De enige Schuilplaats '

  prof. dr. A. Baars - Psalmen 91: 1 en 2
  zondag 18 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Geest der aanneming tot kinderen

  ds.P. Sneep - Romeinen 8: 15 en 16
  donderdag 15 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - 1 Petrus 5: 7
  donderdag 15 oktober 2020 15:30

  Deze preek afspelen
 • GBS avond

  ds. J. de Bruin - Genesis 32: 24-32
  woensdag 14 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De zegenrijke troost van de Drie-enige God'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 1
  zondag 11 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heeren'

  ds. J. de Bruin - Jesaja 51: 10 en 11
  zondag 11 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De echte vreugde

  ds. M. Vlietstra - Psalmen 4: 8
  donderdag 08 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het eten en drinken van het Brood en de Drinkbeker des HEEREN '

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 11: 28
  zondag 04 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De Heere HEERE zal Zijn kudde weiden gelijk een herder'

  ds. K. Visser - Jesaja 40: 10 - 11
  zondag 04 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Welk een zien op de dag des Heeren

  ds. M. C. Tanis - Openbaring 5: 6
  donderdag 01 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 30 september 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Ladder Jakobs

  ds. A.J.T. Ruis - Genesis 28: 11 - 15
  zondag 27 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Onze wegen en Gods weg.

  ds. A.J.T. Ruis - Jeremia 16: 6a
  zondag 27 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus voor ogen geschilderd

  ds. A.A. Egas - Hooglied 5: 9-16
  donderdag 24 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De HEERE brengt een zondaar tot geloofsverwondering.

  kand. J.C. Pronk - Psalmen 73: 23 en 24
  zondag 20 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods belofte van bloei en vrucht na de duisternis.

  kand. J.C. Pronk - Numeri 17: 8
  zondag 20 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zevenvoudige schoonheid van de bruidskerk in het leven der dankbaarheid''

  ds. H. van Leeuwen - Hooglied 4: 1-5
  donderdag 17 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Trouwdienst

  ds. K. Visser - Lukas 11: 9
  donderdag 17 september 2020 14:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Jozefs openbaring aan zijn broeders'

  oud. H. Kleinjan - Genesis 45: 1b
  zondag 13 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De kerk bidt om Gods bescherming '

  oud. T. van Staveren - Psalmen 74: 19
  zondag 13 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een drievoudige boodschap in het huis van de pottenbakker

  ds. A.J.T. Ruis - Jeremia 18: 6
  donderdag 10 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thena: ' Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden'

  Oud. D.C. van der Pligt - 1 Johannes 1: 7b
  zondag 06 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus nodiging tot de wateren des levens'

  Oud. P. T. Noordegraaf - Johannes 7: 37b
  zondag 06 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van de ware Christen

  ds. J. Keuning - Hebrëen 12: 1 en 2
  donderdag 03 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Opening Schooljaar

  ds. C. Sonnevelt - n.v.t.
  maandag 31 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gods verbondstrouw'

  ds. G.R. Procee - Ezechiël 20: 5b
  zondag 30 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Hizkia's beproeving'

  ds. G.R. Procee - 2 Kronieken 32: 24 - 33
  zondag 30 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rijkdom van het profetische Woord

  ds. M.S. Roos - 2 Petrus 1: 19
  donderdag 27 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  oud. T. van Staveren - n.v.t.
  dinsdag 25 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De Zoon des mensen en Zacheus'

  ds. A. van de Weerd - Lukas 19: 10
  zondag 23 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Mozes, leider bij de gratie Gods'

  ds. A. van de Weerd - Numeri 12: 1a ,2, 9 en 13
  zondag 23 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ebed-Melechs Godsvertouwen

  ds. D. Slagboom - Jeremia 38: 12
  donderdag 20 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Verwachting voor een aangevochten hart'

  prof. dr. A. Baars - Psalmen 42: 6, 12 en 43: 5
  zondag 16 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan'

  prof. dr. A. Baars - Exodus 12: 13m
  zondag 16 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zebulon, een goede gift

  ds. F. Bakker - Genesis 49: 13
  donderdag 13 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 11 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' God ontfermt zich over Sion'

  ds. K. Visser - Zacharia 8: 1- 5
  zondag 09 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Mozes' oproep om te kiezen boor het leven '

  ds. K. Visser - Deuteronomium 30: 19b
  zondag 09 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Onze ogen zijn op U

  prof. dr. A. Baars - 2 Kronieken 20: 12
  donderdag 06 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Stefanus, een leesbare brief van Christus in zijn sterven.

  ds. A.A. Egas - Handelingen 7: 59 en 60
  zondag 02 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Stefanus, een leesbare brief van Christus in zijn prediking.

  ds. A.A. Egas - Handelingen 7: 51 en 56
  zondag 02 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Daniël, een vreemdeling hier beneden.

  ds. A.A. Egas - Daniël 6: 5,6 en 11
  donderdag 30 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 28 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De hemelse Koopman

  ds. K. Hoefnagel - Openbaring 3: 18
  zondag 26 juli 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: In de spelonk van Adullam

  ds. K. Hoefnagel - 2 Samuël 23: 15
  zondag 26 juli 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vreemdelingschap van Gods Kerk

  ds. K. Visser - Hebrëen 11: 13b
  donderdag 23 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het einde is nabij.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 1 Petrus 4: 7
  zondag 19 juli 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Petrus verlost uit de gevangenis.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Handelingen 12: 5, 16 en 17
  zondag 19 juli 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Twee soorten schuld

  ds. M. A. Kempeneers - Filemon 18 en 19a
  donderdag 16 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 14 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zalving van koning David

  br. H. Bor - 1 Samuël 16: 7 en 13
  zondag 12 juli 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De genezing van een kreupele

  br. H. Bor - Handelingen 3: 6 t/m 8
  zondag 12 juli 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods liefde roept tot bekering

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Jeremia 3: 14
  donderdag 09 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afscheid kinderen van de zondagschool

  n.v.t. - n.v.t.
  maandag 06 juli 2020 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Heimwee naar huis'

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 3: 20 en 21
  zondag 05 juli 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De prediking van de opstanding en het leven'

  prof. dr. A. Baars - Ezechiël 37: 12-14
  zondag 05 juli 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een dringende aansporing om toe te gaan tot de troon der genade

  ds. G. Bouw - Hebrëen 4: 16
  donderdag 02 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 30 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Agur's getallenspreuk

  ds. A. van de Weerd - Spreuken 30: 18, 19 en 20
  zondag 28 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Eerste kerkvisitatie na de uitstorting van de Heilige Geest

  ds. A. van de Weerd - Handelingen 11: 22b en 23
  zondag 28 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elia, middelaar tussen God en Israël

  ds. P. den Butter - 1 Koningen 19: 13, 14, 15a en 16b
  donderdag 25 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De kleding van de hogepriester.

  ds. A. van Heteren - Exodus 28: 2 en 4
  zondag 21 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De oproep om te luisteren naar het Woord des HEEREN

  ds. A. van Heteren - Jeremia 22: 29
  zondag 21 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Tweeërlei openbaring in de gemeente Gods"

  ds. J. de Bruin - Handelingen 4: 36 t/m 5: 2
  donderdag 18 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 16 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " De hogepriesterlijke zegen neergelegd op de gemeente van Barendrecht"

  ds. K. Visser - Numeri 6: 22-27
  zondag 14 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De dienstknecht des Heeren weggenomen door de Geest des Heeren"

  ds. K. Visser - Handelingen 8: 39
  zondag 14 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zegen van de Pinksterstromen

  ds. H. van Leeuwen - Ezechiël 47: 1-7
  donderdag 11 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De Heere en het levenspad"

  ds. D. de Wit - Spreuken 3: 6
  donderdag 11 juni 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Het lied van een groot geheimenis"

  ds. K. Hoefnagel - 1 Timothëus 3: 16
  zondag 07 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God zal voorzien.

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 22: 8
  zondag 07 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Geest de Leidsman van de Kerk

  ds. J. Veenendaal - Jesaja 42: 16a
  donderdag 04 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 02 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Verlossing uit Sion'

  ds. K. Visser - Psalmen 14: 7
  maandag 01 juni 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus' belofte van de gave van de Heilige Geest'

  ds. K. Visser - Johannes 14: 15- 18
  zondag 31 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ,' De Pinkstergeest laat de grote werken Gods verkondigen'

  ds. K. Visser - Handelingen 2: 7b en 11b
  zondag 31 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het wonder van de hemelvaart'

  prof. dr. A. Baars - Lukas 24; 50-52
  donderdag 28 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Mijn genade is u genoeg'

  ds. M. A. Kempeneers - 2 Korinthiërs 12: 9a
  zondag 24 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het roemen in God door onze Heere Jezus Christus'

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5: 9
  zondag 24 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God de Zoon opgenomen ten hemel door God de Vader.

  ds. K. Visser - Handelingen 1: 9
  donderdag 21 mei 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Ouderling C. Kraaijeveld.

  ds. K. Visser - Nahum 1: 7
  woensdag 20 mei 2020 10:55

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 19 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het leven en de leer van de volharding der heiligen '

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 14 en 15
  zondag 17 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus'

  ds. K. Visser - Lukas 16: 19-31
  zondag 17 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids Psalm over het ingaan van de Koning der ere

  ds. J. de Bruin - Psalmen 24: 7-10
  donderdag 14 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verzekerdheid der volharding een vruchtbare wortel’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 12 en 13
  zondag 10 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het getuigenis van de opstanding van Christus.

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 15: 1-20
  zondag 10 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De goede Herder en Zijn schapen

  ds. N. de Jong - Johannes 10: 27 en 28
  donderdag 07 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 05 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids belijdenis in tijden van besmettelijke ziekten.

  ds. A.J.T. Ruis - 2 Samuël 24: 10-14
  zondag 03 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opgestane Herder roept Zijn afgedwaalde schapen terug.

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 24: 22-27
  zondag 03 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jozef leeft nog

  ds. M. Baan - Genesis 45:26a
  donderdag 30 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Verzekerd van Gods bewaring.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 9 - 11
  zondag 26 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opstanding der doden bewezen door de opstanding van Christus.

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 15:1-4
  zondag 26 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opgestane Christus als Leermeester in de Schriften

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 24:25-27
  donderdag 23 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het wereldgericht van God

  ds. J.P. Boiten - Jesaja 24:23
  zondag 19 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De viering van Pesach.

  ds. J.P. Boiten - Numeri 9:11
  zondag 19 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Met Christus opgewekt.

  ds. J. Veenendaal - Kolossensen 3:1-4
  donderdag 16 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Drie verschijningen van de opgestane Christus’

  ds. K. Visser - Markus 16:9-14
  maandag 13 april 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het werk van de Drie enige God in de volharding der heiligen.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 8
  zondag 12 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus ' begrafenis en opstanding '

  ds. K. Visser - Markus 16:6b
  zondag 12 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Christus laatste woorden aan het kruis: Vader in Uw Handen beveel Ik Mijn geest.’

  ds. K. Visser - Lukas 23:46
  vrijdag 10 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema; De kruisproclamatie van de voldoening van Christus

  ds. H. van Leeuwen - Johannes 19:30a
  donderdag 09 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware gelovigen vallen niet uit Gods genade.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 6 en 7
  zondag 05 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus triomfkreet aan het kruis: Het is volbracht.

  ds. K. Visser - Johannes 19:30a
  zondag 05 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bede van de moordenaar

  prof. J.J. van der Schuit - Lukas 23:42
  donderdag 02 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vallen van de ware gelovigen in grove zonden.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 4 en 5
  zondag 29 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : Christus roept aan het kruis: Mij dorst.

  ds. K. Visser - Johannes 19:28
  zondag 29 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De lijdende Borg en Middelaar

  ds. N. de Jong - Jesaja 53:10b
  donderdag 26 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ de Heere kent degenen die de Zijnen zijn’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 § 1 en 2
  zondag 22 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus ' roepen aan het kruis in Zijn Godverlatenheid'

  ds. K. Visser - Matthëus 27: 46
  zondag 22 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. W.A. Gouw-Kleinjan

  ds. K. Visser - Lukas 13:24a
  zaterdag 21 maart 2020 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus uiterste wilsbeschikking vanaf het kruis

  ds. M.S. Roos - Johannes 19:26 en 27
  donderdag 19 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods werk in de wedergeboorte’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 16 en 17
  zondag 15 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus liefde en zorg voor de Zijnen aan het kruis’

  ds. K. Visser - Johannes 19:26 en 27
  zondag 15 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De afgevallen kroon

  ds. C. Smits - Klaagliederen 5:16
  donderdag 12 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Herstel van Sion '

  ds. K. Visser - Jesaja 1 : 27
  woensdag 11 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Ezra roept een biddag uit’

  ds. K. Visser - Ezra 8:21 - 23
  woensdag 11 maart 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Eben-Haezer de steen van de hulp.

  prof. dr. A. Baars - 1 Samuël 7:12
  zondag 08 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus worsteling in Getsemane.

  prof. dr. A. Baars - Lukas 22:40-46
  zondag 08 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hij laat zich binden

  ds. K. Hoefnagel - Johannes 18:8 en 9
  donderdag 05 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De rijkdom van Gods vrije genade.’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 15
  zondag 01 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus opent aan het kruis het paradijs.’

  ds. K. Visser - Lukas 23:43
  zondag 01 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het teken des bloeds

  ds. N. de Jong - Exodus 12:13a
  donderdag 27 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 26 februari 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het geloof een gave Gods’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 14
  zondag 23 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus voorbede aan het kruis’

  ds. K. Visser - Lukas 23:34a
  zondag 23 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onderwijzende Jezus Christus

  ds. M. C. Tanis - Matthëus 16:13
  donderdag 20 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Petrus predikt Christus"

  ds. J.M.J. Kieviet - Handelingen 10:42 en 43
  zondag 16 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De prediking van Petrus"

  ds. J.M.J. Kieviet - Handelingen 10:34-36
  zondag 16 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' onderwijs bij Lazarus' graf

  ds.B. Bijleveld - Johannes 11;40
  donderdag 13 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - Filippensen 1:12-24
  woensdag 12 februari 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods werk in de wedergeboorte’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 12 en 13
  zondag 09 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Ons leven in Gods Hand’

  ds. K. Visser - Psalmen 31: 6a en 16a
  zondag 09 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Uw weg is in het heiligdom

  ds. G. Blom - Psalmen 77:16
  donderdag 06 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Uitvoering van Gods welbehagen in de ware bekering.’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 11
  zondag 02 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De storm door Christus gestild’

  ds. K. Visser - Markus 4:35-41
  zondag 02 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Israëls hoop op God

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 130:7 en 8
  donderdag 30 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - Filippensen 1:1-14
  woensdag 29 januari 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Uitwerking van het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 9 en 10
  zondag 26 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gij zijt het licht der wereld’

  ds. K. Visser - Matthëus 5:14a , 15 en 16
  zondag 26 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods Held tot hulp voor Zijn volk

  ds. K. Visser - Psalmen 89:20a
  donderdag 23 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De roeping van het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 7 en 8
  zondag 19 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Wandelen als kinderen des lichts’

  ds. K. Visser - Efeziërs 5:8
  zondag 19 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Er is hoop

  ds. W.L. van der Staaij - Psalmen 39:8
  donderdag 16 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. P. Oversluizen-Sneep

  ds. K. Visser - Psalmen 73
  dinsdag 14 januari 2020 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het begin van de verlossing’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4 § 4 t/m 6
  zondag 12 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus het Licht der wereld’

  ds. K. Visser - Johannes 8:12
  zondag 12 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods denken aan de mens

  ds. H.C. van der Ent - Psalmen 8:5a
  donderdag 09 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Het beeld van God"

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 1:26a
  zondag 05 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Ezra gaat op reis"

  ds. K. Hoefnagel - Ezra 8:21
  zondag 05 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Een gebed om waarachtige bekering"

  ds. P. den Butter - Psalmen 80:20
  donderdag 02 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods geleide in de woestijn van dit leven’

  ds. K. Visser - Exodus 13 : 21 en 22
  woensdag 01 januari 2020 09:30

  Deze preek afspelen