Preken

Sorteer op:


 • Thema: De oorsprong van het ware geloof.

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 25
  zondag 09 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geopende poort des Heeren.

  ds. J. de Bruin - Psalmen 118: 19 en 20
  zondag 09 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God vaart voor het oog met gejuich omhoog

  ds. K. Visser - Psalmen 47: 6
  donderdag 06 mei 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Slaaf van God.

  ds. C.P.de Boer - Romeinen 6: 22 en 23
  zondag 02 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Met wie bent u getrouwd?

  ds. C.P.de Boer - Romeinen 6: 11
  zondag 02 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus dood en opstanding, de Fontein van het leven

  ds. A.A. Egas - Romeinen 5: 6 - 8
  donderdag 29 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onverdienstelijkheid van de goede werken.

  oud. T.J. Kraaijeveld - Heidelberger Catechismus Zondag 24
  zondag 25 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De schapen van Christus.

  oud. T. van Staveren - Johannes 10: 27
  zondag 25 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. C.G. Vreugdenhil - Psalmen 100
  vrijdag 23 april 2021 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kerk des Heeren getekend in de vrucht van het lijden en sterven van Christus in de hemelse heerlijkheid

  ds. D. Slagboom - Openbaring 7: 13 - 15a
  donderdag 22 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 21 april 2021 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rechtvaardigmaking.

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 23
  zondag 18 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hebt gij Mij lief?

  br. H. Bor - Johannes 20: 15 - 17
  zondag 18 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevesriging

  ds. K. Visser - Filippensen 4: 6 en 7
  vrijdag 16 april 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De waarheid van Christus opstanding

  ds. N. de Jong - Lukas 24: 34a
  donderdag 15 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afsluiting catechisatie seizoen.

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  dinsdag 13 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De troost van de opstanding des vleses

  Oud. D.C. van der Pligt - Heidelberger Catechismus Zondag 22
  zondag 11 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De hoop van de Kerk des Heeren.

  Oud. P. T. Noordegraaf - 1 Petrus 1: 3 - 5
  zondag 11 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware Paasblijdschap

  ds. J. Veenendaal - Genesis 45: 26a
  donderdag 08 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus openbaart Zich aan de Emmausgangers.

  ds. H. van der Ham - Lukas 24: 25 t/m 27
  maandag 05 april 2021 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Levensvorst bezoekt Zijn gemeente.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 20: 19 en 20
  zondag 04 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Da Levensvorst ontmoet Maria van Magdala.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 20: 11 t/m 18
  zondag 04 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is volbracht

  prof. dr. A. Baars - Johannes 19: 30 m
  vrijdag 02 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus gestorven en begraven

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 16 vraag en antw. 40 - 42
  donderdag 01 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  Oud. P. Molenaar - n.v.t.
  woensdag 31 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' dankzegging voor het Heilig Avondmaal

  prof. dr. A. Baars - Markus 14: 26 - 28
  zondag 28 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' verlangen naar het Heilig Avondmaal

  prof. dr. A. Baars - Lukas 22: 15
  zondag 28 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus liefelijke vermaning tot de wenende vrouwen

  ds. A.A. Egas - Lukas `23: 27 - 31
  donderdag 25 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. J. Veerman-Lagerwaard

  ds. K. Visser - Lukas 12: 32
  donderdag 25 maart 2021 13:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Hebrëen 1: 1 - 4
  woensdag 24 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kerk, een wonder.

  ds. A.C. Uitslag - Heidelberger Catechismus Zondag 21
  zondag 21 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ziet, de mens.

  ds. A.C. Uitslag - Johannes 19: 6b
  zondag 21 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus in de dagen Zijns vleses

  ds. M. A. Kempeneers - Hebrëen 5: 7-9
  donderdag 18 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods grootheid getoond in het geluk van Sion

  ds. K. Visser - Psalmen 48: 13 - 15
  zondag 14 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' voorbeeld in Zijn lijden

  ds. K. Visser - 1 Petrus 2: 18 - 25
  zondag 14 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Jabez

  ds. C. Smits - 1 Kronieken 4: 9 en 10
  donderdag 11 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Daniel in de nood van de tijd

  br. H, Bor - Daniël 9: 17 - 19
  woensdag 10 maart 2021 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gericht over Jeruzalem

  ds. J.M.J. Kieviet - Ezechiël 9: 4 en 5
  woensdag 10 maart 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het wonder van de olie van de weduwe:

  ds. J.M.J. Kieviet - 2 Koningen 4: 1 - 7
  woensdag 10 maart 2021 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het geloof in God de Heilige Geest.

  ds. H. van der Ham - Heidelberger Catechismus Zondag 20
  zondag 07 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus in het midden

  ds. H. van der Ham - Johannes 19: 18c
  zondag 07 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus versterkt door een engel.

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 22: 43
  donderdag 04 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus zittend ter rechterhand Gods.

  ds. A. van de Weerd - Heidelberger Catechismus Zondag 19
  zondag 28 februari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' lijdensaankondiging

  ds. A. van de Weerd - Matthëus 16: 21 - 23
  zondag 28 februari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere Jezus Christus in Gethsémané

  ds. J. Veenendaal - Matthëus 26: 39
  donderdag 25 februari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 24 februari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus ten hemel gevaren.

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus Zondag 18
  zondag 21 februari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De belofte van de Geest der genade en der gebeden.

  ds. K. Visser - Zacharia 12: 10
  zondag 21 februari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' ziel ontroerd

  ds. J. van der Vlies - Johannes 12: 27
  donderdag 18 februari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het nut van de opstanding van Christus.

  Oud. P. Molenaar - Heidelberger Catechismus Zondag 17
  zondag 14 februari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De voetwassing

  oud. T.J. Kraaijeveld - Johannes 13: 10a
  zondag 14 februari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus betaalt de tempelbelasting

  ds. A.J.T. Ruis - Matthëus 17: 24 - 27
  donderdag 11 februari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus in Zijn Borglijden

  ds. J.P. Boiten - Heidelberger Catechismus Zondag 16
  zondag 07 februari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het toevluchtnemend geloof.

  ds. J.P. Boiten - Markus 9: 24b
  zondag 07 februari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gelijkenis van de vijgenboom

  ds. G.R. Procee - Lukas 13: 6 - 9
  donderdag 04 februari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De lijdensweg van Christus.

  ds. P. Roos - Heidelberger Catechismus Zondag 15
  zondag 31 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus is de weg

  ds. P. Roos - Johannes 14: 6
  zondag 31 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het onderwijs des Heeren aangaande de brede en de smalle weg

  ds. J. Veenendaal - Matthëus 7: 13 en 14
  donderdag 28 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 27 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De menswording van Gods Zoon.

  ds. A. van de Weerd - Heidelberger Catechismus Zondag 14
  zondag 24 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opwekking van de jongeling te Nain.

  ds. A. van de Weerd - Lukas 7: 13-15
  zondag 24 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: In de storm op zee

  ds. N. de Jong - Matthëus 8: 23-27
  donderdag 21 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zijn Naam is: Gods Zoon, onze Heere

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 13
  zondag 17 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' zwaarste verzoeking

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 4: 8 - 11
  zondag 17 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het geheimenis van de wedergeboorte

  prof. dr. A. Baars - Johannes 3: 5
  donderdag 14 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus maakt een zondares openbaar.

  kand. J.C. Pronk - Markus 5: 30-34
  zondag 10 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een zondares in haar armoede tot Christus gevlucht.

  kand. J.C. Pronk - Markus 5: 25 - 29
  zondag 10 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Gods Zoon uit Egypte geroepen

  ds. K. Visser - Matthëus 2: 15b
  donderdag 07 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Gezalfde van de Vader

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 12
  zondag 03 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De twaalfjarige Jezus in de tempel.

  br. H. Bor - Lukas 2: 49b
  zondag 03 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een werkelijkheid in 2021

  ds. M. C. Tanis - Genesis 4: 16a en 26a en Handelingen 2: 21
  vrijdag 01 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen

Diensten

donderdag 13 mei 2021
09:30 br. H. Bor
zondag 16 mei 2021
10:00 br. H. Bor
17:00 br. H. Bor
zondag 23 mei 2021
10:00 ds. A. van de Weerd
17:00 ds. A. van de Weerd
maandag 24 mei 2021
10:00 ds. M. C. Tanis
zondag 30 mei 2021
10:00 ds. P. Roos
17:00 ds. P. Roos
zondag 06 juni 2021
10:00 ds. J.P. Boiten
17:00 ds. J.P. Boiten