Liturgie

Zondag 19 maart

 

Morgendienst 

Ps. 42:1, 6

Ps. 22:1

Mattheus 27:33-50

Ps.   88:1, 9, 11

Ps. 116:2, 3

Ps.   6:9

 

Tekst: Mattheus 27:46

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

 

Het vierde kruiswoord: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 

Dat getuigt van 

1. de diepste nood

2. de rijkste troost

 

 

Middagdienst 

Ps. 122:2, 3

1 Thessalonicenzen 5

Ps. 135:1

Ps. 119:7, 8, 9

Ps. 132:6

Lezen Formulier bevestiging ambtsdragers

Morgenzang:3

Ps. 23:3

 

Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:12-13

En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen,

En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

 

Paulus' oproep met betrekking tot de ambten 

1. tot de gemeente 

2. tot de ambtsdragers

 

 

 

 

 

 

Diensten

zondag 26 maart 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 02 april 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
vrijdag 07 april 2023
19:30 ds. M. A. Kempeneers
zondag 09 april 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
maandag 10 april 2023
09:30 ds. M. A. Kempeneers
zondag 16 april 2023
10:00 br. H. Bor
17:00 br. H. Bor