Liturgie

 

zondag 2 oktober

  

Morgendienst

Ps.  93:1, 4

Ps. 42:2

1 Petrus 2:11-25

Ps.142:1, 4, 5, 7

Ps.121:4

Ps. 97:7

 

Tekst: Genesis 39:20

En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren; alzo was hij daar in het gevangenhuis.

 

Thema: Jozef in de gevangenis

1 zijn veroordeling

2 zijn verdrukking

3 zijn vertroosting

 

Middagdienst 

Ps. 24:4, 5

Handelingen 1:1-14

Ps. 20:3

Ps. 68:9, 16, 17

Ps.  9:2

Ps.95:4

 

Tekst: Zondag 18

Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel ?

 

Thema: De hemelvaart van Christus

1 welke verklaring gegeven wordt (v/a 46)

2 welke vraag beantwoord wordt (v/a 47)

3 welke dwaling bestreden wordt (v/a 48)

4 welke toepassing gemaakt wordt (v/a 49)

 

  

 

Diensten

zondag 09 oktober 2022
10:00 ds. J. Westerink
17:00 ds. J. Westerink
zondag 16 oktober 2022
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 23 oktober 2022
10:00 ds. H. van der Ham
17:00 ds. H. van der Ham
zondag 30 oktober 2022
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
woensdag 02 november 2022
10:00 ds. M. A. Kempeneers
19:00 ds. M. A. Kempeneers