Liturgie

Zondag 24 september Bediening Heilig Avondmaal

 

Morgendienst 

Ps.  8:4, 2 (ivm overlijden Carlijn Jedidjah van Heteren)

Ps.  9:4

Lezen 1 Johannes 1:5 - 2:2

Ps.   31:1, 5, 13

Ps.   74:21

Lezen 2e gedeelte Formulier Heilig Avondmaal

Ps. 79:4

Bediening Heilig Avondmaal

Ps. 103:2, 3, 6

Ps. 138:4

 

Tekst: 1 Johannes 2:1-2

1 Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

2 En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

 

Thema: Christus de Voorspraak bij de Vader voor zondaren

1 de boodschap aan zondaren

2 de pleitgrond voor zondaren

3 de verzoening van zondaren

 

Middagdienst 

Ps.   25:2

Lezen 1 Johannes 2:3-17

Ps. 119:1

Ps. 133:1, 2, 3

Avondzang:7

Ps.  108:1

 

Tekst: 1 Johannes 2:3-6

3 En hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft.

 

Thema: Het kennen van Christus

1 de betekenis van dat kennen

2 de vrucht van dat kennen