Liturgie

Zondag 4 juni

 

Morgendienst 

Ps.  119:10, 36

Wetslezing

Ps.  71:12

Lezen Psalm 105:1-22

Ps. 105:10, 11, 12

Ps.   56:4

Ps.   66:4

 

Tekst: Genesis 41:50-52

En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnath, de dochter van Potiféra, overste van On, hem baarde.

En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders.

En den naam des tweeden noemde hij Efraïm; want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking.

 

De belijdenis van Jozef 

1 zijn voorspoed 

2 zijn vader

3 zijn verdrukking

  

Middagdienst 

Ps.  27:3

Ps.  32:5

Lezen Jesaja 54

Ps.  63:1, 2, 3

Ps.  56:5

Ps. 119:76

 

Tekst: HC Zondag 25

v/a 66 Wat zijn sacramenten?

v/a 67 Zijn dan beide, het Woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, wijzen?

v/a 68 Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?

 

De sacramenten en het geloof

1 waarom de sacramenten zijn gegeven

2 waarop de sacramenten zijn gericht

 

 

Diensten

zondag 04 juni 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 11 juni 2023
10:00 ds. A. van de Weerd
17:00 ds. A. van de Weerd
zondag 18 juni 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 25 juni 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 02 juli 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers