Preken

Sorteer op:


 • Thema: Zijn Naam is: Gods Zoon, onze Heere

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 13
  zondag 17 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' zwaarste verzoeking

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 4: 8 - 11
  zondag 17 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het geheimenis van de wedergeboorte

  prof. dr. A. Baars - Johannes 3: 5
  donderdag 14 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus maakt een zondares openbaar.

  kand. J.C. Pronk - Markus 5: 30-34
  zondag 10 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een zondares in haar armoede tot Christus gevlucht.

  kand. J.C. Pronk - Markus 5: 25 - 29
  zondag 10 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Gods Zoon uit Egypte geroepen

  ds. K. Visser - Matthëus 2: 15b
  donderdag 07 januari 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Gezalfde van de Vader

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 12
  zondag 03 januari 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De twaalfjarige Jezus in de tempel.

  br. H. Bor - Lukas 2: 49b
  zondag 03 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een werkelijkheid in 2021

  ds. M. C. Tanis - Genesis 4: 16a en 26a en Handelingen 2: 21
  vrijdag 01 januari 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe lang duurt de nacht?

  ds. A.J.T. Ruis - Jesaja 21: 11 en 12
  donderdag 31 december 2020 16:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Zoon van God is Jezus.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Heidelberger Catechismus Zondag 11
  zondag 27 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jozef en Maria met Jezus in de tempel

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Lukas 2 : 22 - 24
  zondag 27 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 26 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 1: 14
  vrijdag 25 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods heerlijkheid omscheen de herders.

  prof. dr. A. Baars - Lukas 2: 9 - 11
  vrijdag 25 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus in doeken gewonden

  ds. H.C. van der Ent - Lukas 2: 7b
  donderdag 24 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 22 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: God is het, Die mijn leven leidt.

  ds. A.C. Uitslag - Heidelberger Catechismus Zondah 10
  zondag 20 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Doorbrekend Adventslicht

  ds. A.C. Uitslag - Micha 2: 13
  zondag 20 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Advent in Bethel

  ds. A.A. Egas - Genesis 28: 17
  donderdag 17 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 3
  woensdag 16 december 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zondag 9

  ds. G.R. Procee - Heidelberger Catechismus Zondag 9
  zondag 13 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus komt Zijn koninkrijk oprichten.

  ds. G.R. Procee - Daniël 2: 45
  zondag 13 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een dringende adventsbede

  prof. dr. A. Baars - Jesaja 64: 1a
  donderdag 10 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Wat is een christen nodig te geloven?'

  ds. J.M.J. Kieviet - Heidelberger Catechismus Zondag 8
  zondag 06 december 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Ik zal u geven tot een Verbond des volks'

  ds. J.M.J. Kieviet - Jesaja 42: 6m
  zondag 06 december 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus komst aangekondigd

  ds. N. de Jong - Psalmen 142: 17 en18
  donderdag 03 december 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het ware zaligmakende geloof'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 7
  zondag 29 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het adventsleven van Simeon'

  ds. J. de Bruin - Lukas 2: 25 en 26
  zondag 29 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een troostrijke wetenschap voor Gods kerk

  ds. J. Veenendaal - Romeinen 8: 28
  donderdag 26 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Middelaar

  ds. A. van Heteren - Heidelberger Catechismus Zondag 6
  zondag 22 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goddelijk onderwijs

  ds. A. van Heteren - Openbaring 22 1- 6
  zondag 22 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kananese vrouw

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 15: 28
  donderdag 19 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 19 november 2020 11:00

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 3: 1 - 14
  woensdag 18 november 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De dageraad van de verlossing '

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 5
  zondag 15 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Christus' nodiging tot het heil'

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 11: 28-30
  zondag 15 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Mozes' gebed

  ds.K. Hoefnagel - Deuteronomium 3: 26b
  donderdag 12 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De boodschap van Gods gerechtigheid '

  ds. J.M.J. Kieviet - Heidelberger Catechismus Zondag 4
  zondag 08 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Abraham doet voorbede voor Sodom'

  ds. J.M.J. Kieviet - Genesis 18: 32 en 33
  zondag 08 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Een gezegende Izak dankt de Heere'

  ds. G. Bouw - Genesis 26: 12 en 25a
  donderdag 05 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het visioen van de korf met zomervruchten'

  ds. A.C. Uitslag - Amos 8: 1 - 3
  woensdag 04 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Dankdag vanuit de gevangenis '

  ds. A.C. Uitslag - Handelingen 16: 25
  woensdag 04 november 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De allereerste dankdag'

  ds. A.C. Uitslag - Genesis 4: 3 - 5b
  woensdag 04 november 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De Schepper en Zijn schepsel'

  ds.K. Hoefnagel - Heidelberger Catechismus Zondag 3
  zondag 01 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De duivel in het paradijs '

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 3: 13b
  zondag 01 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsavond

  prof. dr. A. Baars - Maleachi 4 : 5 en 6
  zaterdag 31 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het fundament der Kerk

  ds. C. Smits - 1 Korinthiërs 3: 11
  donderdag 29 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Opvoeden in de vreze des HEEREN '

  ds. K. Visser - Spreuken 22: 6
  zondag 25 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Jeremia's belijdenis van de goedertierenheden des HEEREN '

  ds. K. Visser - Klaagliederen 3: 22 en 23
  zondag 25 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verkondiging van de enige troost

  ds. J. de Bruin - Jesaja 40: 1 en 2
  donderdag 22 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 21 oktober 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' In de leerschool van de ellende'

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 2
  zondag 18 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De enige Schuilplaats '

  prof. dr. A. Baars - Psalmen 91: 1 en 2
  zondag 18 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Geest der aanneming tot kinderen

  ds.P. Sneep - Romeinen 8: 15 en 16
  donderdag 15 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - 1 Petrus 5: 7
  donderdag 15 oktober 2020 15:30

  Deze preek afspelen
 • GBS avond

  ds. J. de Bruin - Genesis 32: 24-32
  woensdag 14 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De zegenrijke troost van de Drie-enige God'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 1
  zondag 11 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heeren'

  ds. J. de Bruin - Jesaja 51: 10 en 11
  zondag 11 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De echte vreugde

  ds. M. Vlietstra - Psalmen 4: 8
  donderdag 08 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 24 januari 2021
10:00 ds. A. van de Weerd
17:00 ds. A. van de Weerd
zondag 31 januari 2021
10:00 ds. P. Roos
17:00 ds. P. Roos
zondag 07 februari 2021
10:00 ds. J.P. Boiten
17:00 ds. J.P. Boiten
zondag 14 februari 2021
10:00 Leesdienst
17:00 Leesdienst
zondag 21 februari 2021
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser