Preken

Sorteer op:


 • Thema: De kamerling van Candacé.

  ds. M. A. Kempeneers - Handelingen 8: 26- 35
  zondag 25 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus gekruisigd.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 4 en 5
  zondag 25 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het uur van Christus verheerlijking.

  ds. J. de Bruin - Johannes 12: 20 - 23
  donderdag 22 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Hoe de Heere gediend wil worden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 97 en 98
  zondag 18 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Man van smarten.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 2 en 3
  zondag 18 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus, de Zoon van God. Mens van vlees en bloed.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Hebrëen 2: 14 - 18
  donderdag 15 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e gebod: Geen gesneden beeld.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 35 v/a 96 en 97
  zondag 11 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De aangrijpende vraag: Wie heeft onze prediking geloofd?

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 53: 1
  zondag 11 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zaterdagavondzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 10 februari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' overwinning op de wereld.

  ds. K. Visser - Johannes 16: 33b
  donderdag 08 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 07 februari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 9 - 14
  zondag 04 februari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Dat je bidden moet.

  ds. J.M.J. Kieviet - Lukas 18: 1 - 8
  zondag 04 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?

  ds. M. Baan - Lukas 8: 45a
  donderdag 01 februari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. A.J. de Graaf

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 15: 32
  donderdag 01 februari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE alleen dienen.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94b
  zondag 28 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opdracht van Jezus aan de Samaritaanse vrouw.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 16
  zondag 28 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus stilt de storm.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Markus 4: 35-41
  donderdag 25 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e gebod: De HEERE en de afgoden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 94 en 95
  zondag 21 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus ontmoet een vrouw uit Samaria.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 10
  zondag 21 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus onderwijst in de weg der zaligheid.

  ds. A.A. Egas - Johannes 3: 14 en 15
  donderdag 18 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wet des HEEREN.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 34 v/a 92 en 93
  zondag 14 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: En Hij moest door Samaria gaan.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 4: 1 - 6
  zondag 14 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 13 januari 2024 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus eerste confrontatie met de duivel.

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 4: 1 - 4
  donderdag 11 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 10 januari 2024 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geef mij uw zoon.

  br. H. Bor - 1 Koningen 17: 19a
  zondag 07 januari 2024 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweeërlei offerande.

  br. H. Bor - Hebrëen 11: 4
  zondag 07 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Hogepriesterlijke zegen.

  ds. A.J.T. Ruis - Numeri 6: 24 - 26
  donderdag 04 januari 2024 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gebed op de Nieuwjaarsmorgen.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 90 16 en17
  maandag 01 januari 2024 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gebed op de Oudejaarsdag

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 90: 12
  zondag 31 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De HEERE onze toevlucht van geslacht tot geslacht.

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 90: 1
  zondag 31 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het evangelie van de tranen van Christus.

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 19: 41 en 42
  donderdag 28 december 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Simeons zwanenzang.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 2: 30
  maandag 25 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ....en legde Hem neder in de kribbe.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 2: 7
  maandag 25 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De losser in Bethlehems velden.

  ds. A.J.T. Ruis - Ruth 3: 9, 11a en 15
  zondag 24 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Kerst voor rebellen.

  ds. A.J.T. Ruis - Exodus 16: 7a
  zondag 24 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Nu zijt wellekome.

  ds. J. Keuning - Exodus 33: 21 Lukas 2: 7 Johannes 14: 2
  donderdag 21 december 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De goede werken.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 33 v/a 91
  zondag 17 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Banier der volken.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 11: 10
  zondag 17 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstzangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 16 december 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Een geopende Heilsfontein.

  ds. N. de Jong - Zacharia 13: 1
  donderdag 14 december 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Ouderenmiddag

  n.v.t. - n.v.t.
  woensdag 13 december 2023 15:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstbijeenkomst Vrouwenvereniging

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 12 december 2023 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Vrede op aarde.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 11: 6-9
  zondag 10 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus en Zijn gerechtigheid

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 11: 3-5
  zondag 10 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De heerlijkheid des HEEREN.

  ds. E. Venema - Exodus 16: 7a
  donderdag 07 december 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 06 december 2023 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Op Hem zal de Geest des HEEREN rusten.

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 11: 2
  zondag 03 december 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï

  ds. M. A. Kempeneers - Jesaja 11: 1
  zondag 03 december 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zijn naam is Wonderlijk

  ds. W.L. van der Staaij - Jesaja 9: 5b
  donderdag 30 november 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opstanding van de nieuwe mens.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 33 v/a 90
  zondag 26 november 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: En Jozef stierf.

  ds. M. A. Kempeneers - Genesis 50: 26
  zondag 26 november 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De schapen in het spoor der gerechtigheid.

  ds. D. Slagboom - Psalmen 23: 3b
  donderdag 23 november 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Bunyanlezing (2)

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 22 november 2023 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De afsterving van de oude mens.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 33 v/a 89
  zondag 19 november 2023 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jozef weende.

  ds. M. A. Kempeneers - Genesis 50: 1 en 17
  zondag 19 november 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie is er onder ulieden die de Heere vreest?

  ds. J.M.J. Kieviet - Jesaja 50: 10 en 11
  donderdag 16 november 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Verbinding?!

  Evert Barten - n.v.t.
  woensdag 15 november 2023 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De waarachtige bekering.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 33 v/a 88
  zondag 12 november 2023 17:00

  Deze preek afspelen