Preken

Sorteer op:


 • Thema: Johannes wijst zondaren op de Voorspraak bij de Vader.

  ds. J. Westerink - 1 Johannes 2: 1 en 2
  zondag 19 september 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De HEERE laat Jeruzalem in de spiegel kijken.

  ds. J. Westerink - Ezechiël 16: 1 - 6
  zondag 19 september 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus, de Deur der schaapskooi.

  ds. A. van de Weerd - Johannes 10: 9
  donderdag 16 september 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gij zult niet echtbreken.

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 41
  zondag 12 september 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Daniëls besluit.

  br. H. Bor - Daniël 1: 8
  zondag 12 september 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De nood van een door Gods Geest bearbeide ziel

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 116 3 en 4
  donderdag 09 september 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. J. van Rijswijk - n.v.t.
  donderdag 09 september 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. A.J.T. Ruis - n.v.t.
  woensdag 08 september 2021 13:45

  Deze preek afspelen
 • 2021-09-07 Rouwdienst mevr. J. Bunk - Stolk

  ds. K. Visser - Psalmen 121
  dinsdag 07 september 2021 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: God beschermt het leven.

  ds. J.P. Boiten - Heidelberger Catechismus Zondag 40
  zondag 05 september 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods ontferming over Zijn volk.

  ds. J.P. Boiten - Jesaja 41: 17
  zondag 05 september 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 03 september 2021 13:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verlossing van Samaria

  ds. H. van Leeuwen - 2 Koningen 6: 16
  donderdag 02 september 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 02 september 2021 15:15

  Deze preek afspelen
 • Thema: God vraagt een christelijke en Godzalige opvoeding.

  kand. J.C. Pronk - Heidelberger Catechismus Zondag 39
  zondag 29 augustus 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De HEERE bidden in crisistijd!

  kand. J.C. Pronk - 1 Samuël 7: 9
  zondag 29 augustus 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het beste zicht in het leven

  ds. W.L. van der Staaij - 2 Koningen 6: 14 - 16
  donderdag 26 augustus 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Rust vinden bij God.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Heidelberger Catechismus Zondag 38
  zondag 22 augustus 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods volk is kostbaar in Zijn ogen.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Jesaja 43: 1 - 5
  zondag 22 augustus 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het woord Gods groeit

  ds. P. den Butter - Handelingen 19:20 & Hebr. 12:24
  donderdag 19 augustus 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het zweren van een eed.

  Oud. P. T. Noordegraaf - Heidelberger Catechismus Zondag 37
  zondag 15 augustus 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een prediking van het eerste kleed.

  oud. T.J. Kraaijeveld - Genesis 3: 21
  zondag 15 augustus 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Sion door de Heere vertroost

  ds. K. Visser - Jesaja 49: 14 - 16
  donderdag 12 augustus 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus en de Godslastering in het huis van Kajafas.

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 36
  zondag 08 augustus 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' werk in de hemel.

  ds. J. de Bruin - 1 Petrus 2: 1 en 2
  zondag 08 augustus 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jeremia koopt een akker

  ds. J.M.J. Kieviet - Jeremia 32: 13 - 15
  donderdag 05 augustus 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweede gebod: God aanbidden in geest en waarheid.

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus Zondag 35
  zondag 01 augustus 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: David bewijst Gods weldadigheid aan Mefiboseth

  ds. K. Visser - 2 Samuël 9
  zondag 01 augustus 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is nu de tijd

  prof. dr. A. Baars - 1 Petrus 4: 17 - 19
  donderdag 29 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wet des Heeren en het 1e gebod.

  Oud. D.C. van der Pligt - Heidelberger Catechismus Zondag 34
  zondag 25 juli 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verlamde in de Schone poort.

  Oud. P. Molenaar - Handelingen 3: 3 t/m 9
  zondag 25 juli 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods barmhartigheid, die roemt tegen een verdiend oordeel

  ds. A.A. Egas - Hosea 11: 8
  donderdag 22 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De waarachtige bekering tot God.

  ds. J.P. Boiten - Heidelberger Catechismus Zondag 33
  zondag 18 juli 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De koning Israëls gezalfd.

  ds. J.P. Boiten - 1 Koningen 1: 39
  zondag 18 juli 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Zuchtende tentbewoners

  ds. G. Bouw - 2 Korinthiërs 5: 2 - 4
  donderdag 15 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : Ware dankbaarheid is leven van genade!

  kand. J.C. Pronk - Heidelberger Catechismus Zondag 32
  zondag 11 juli 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jairus geloof in de Zaligmaker van zondaren.

  kand. J.C. Pronk - Markus 5: 36c
  zondag 11 juli 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. R.A.M. Visser - n.v.t.
  vrijdag 09 juli 2021 15:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het genadewerk Gods

  ds. M. Vlietstra - Matthëus 13:33
  donderdag 08 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afscheidsavond zondagsschool

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 06 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De sleutelmacht van het hemels koninkrijk.

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 31
  zondag 04 juli 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gij hebt mijn rechterhand gevat.

  br. H. Bor - Psalmen 73: 23 en 24
  zondag 04 juli 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Drie kostbare goederen op de markt van vrije genade aangeboden

  ds. J. de Bruin - Openbaring 3: 18
  donderdag 01 juli 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds. A. van Heteren - Heidelberger Catechismus Zondag 30
  zondag 27 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere werkt door Zijn Geest in Stefanus

  ds. A. van Heteren - Handelingen 7: 54 - 60
  zondag 27 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 4: 6 en 7
  vrijdag 25 juni 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema; De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion

  ds. J. van der Vlies - Psalmen 65: 4 en 5
  donderdag 24 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het licht van de Morgenster in donkere zondaarsharten.

  ds. A.J.T. Ruis - 2 Petrus 1: 19
  zondag 20 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De boodschap van de zilveren trompetten in een belijdenisdienst.

  ds. A.J.T. Ruis - Numeri 10: 2a , 3 en 9.
  zondag 20 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: U dan heeft Hij mede levend gemaakt

  ds. E. Venema - Efeziërs 2: 1
  donderdag 17 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds.K. Hoefnagel - Heidelberger Catechismus Zondag 29
  zondag 13 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De weg naar het Koninkrijk

  ds.K. Hoefnagel - Matthëus 7: 21
  zondag 13 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geboorte van Gods volk

  ds.K. Hoefnagel - Ezechiël 16: 6
  donderdag 10 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods Geest beloofd in het genadeverbond.

  ds. K. Visser - Jesaja 59: 21
  zondag 06 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een Goddelijke oproep.

  ds. K. Visser - Kolossensen 3: 16a en Efeze 5: 18b
  zondag 06 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verlamde in de schone poort

  ds. F. Bakker - Handelingen 3: 2-9
  donderdag 03 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. A.J.T. Ruis - Filippensen 4: 6
  donderdag 03 juni 2021 13:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds. P. Roos - Heidelberger Catechismus Zondag 28
  zondag 30 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods werk on Christus.

  ds. P. Roos - Handelingen 2: 22 - 24
  zondag 30 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pinksteren, het feit der vervulling

  ds. H. van Leeuwen - Handelingen 2: 4a
  donderdag 27 mei 2021 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 26 september 2021
10:00 ds. A. van de Weerd
17:00 ds. A. van de Weerd
zondag 03 oktober 2021
10:00 ds. P. Roos
17:00 ds. P. Roos
zaterdag 09 oktober 2021
10:30 ds. M.A. kempeneers ds. K. Visser
14:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 10 oktober 2021
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 17 oktober 2021
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers