Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘Het geloof een gave Gods’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 14
  zondag 23 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus voorbede aan het kruis’

  ds. K. Visser - Lukas 23:34a
  zondag 23 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onderwijzende Jezus Christus

  ds. M. C. Tanis - Matthëus 16:13
  donderdag 20 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Petrus predikt Christus"

  ds. J.M.J. Kieviet - Handelingen 10:42 en 43
  zondag 16 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De prediking van Petrus"

  ds. J.M.J. Kieviet - Handelingen 10:34-36
  zondag 16 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' onderwijs bij Lazarus' graf

  ds.B. Bijleveld - Johannes 11;40
  donderdag 13 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 1:12-24
  woensdag 12 februari 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods werk in de wedergeboorte’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 12 en 13
  zondag 09 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Ons leven in Gods Hand’

  ds. K. Visser - Psalmen 31: 6a en 16a
  zondag 09 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Uw weg is in het heiligdom

  ds. G. Blom - Psalmen 77:16
  donderdag 06 februari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Uitvoering van Gods welbehagen in de ware bekering.’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 11
  zondag 02 februari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De storm door Christus gestild’

  ds. K. Visser - Markus 4:35-41
  zondag 02 februari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Israëls hoop op God

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 130:7 en 8
  donderdag 30 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 1:1-14
  woensdag 29 januari 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Uitwerking van het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 9 en 10
  zondag 26 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gij zijt het licht der wereld’

  ds. K. Visser - Matthëus 5:14a , 15 en 16
  zondag 26 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods Held tot hulp voor Zijn volk

  ds. K. Visser - Psalmen 89:20a
  donderdag 23 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De roeping van het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 7 en 8
  zondag 19 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Wandelen als kinderen des lichts’

  ds. K. Visser - Efeziërs 5:8
  zondag 19 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Er is hoop

  ds. W.L. van der Staaij - Psalmen 39:8
  donderdag 16 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. P. Oversluizen-Sneep

  ds. K. Visser - Psalmen 73
  dinsdag 14 januari 2020 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het begin van de verlossing’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4 § 4 t/m 6
  zondag 12 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus het Licht der wereld’

  ds. K. Visser - Johannes 8:12
  zondag 12 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods denken aan de mens

  ds. H.C. van der Ent - Psalmen 8:5a
  donderdag 09 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Het beeld van God"

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 1:26a
  zondag 05 januari 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Ezra gaat op reis"

  ds.K. Hoefnagel - Ezra 8:21
  zondag 05 januari 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Een gebed om waarachtige bekering"

  ds. P. den Butter - Psalmen 80:20
  donderdag 02 januari 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods geleide in de woestijn van dit leven’

  ds. K. Visser - Exodus 13 : 21 en 22
  woensdag 01 januari 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een welmenende en ernstige oproep van de Opperste Wijsheid’

  ds. K. Visser - Spreuken 1 : 20-23
  dinsdag 31 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Als leem in de handen van de Pottenbakker"

  ds. C.P.de Boer - Jesaja 64:8
  zondag 29 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Gods onveranderlijke liefde "

  ds. C.P.de Boer - Jesaja 54:10
  zondag 29 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 26 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Ruth en Naoimi geleid naar Bethlehem’

  ds. K. Visser - Ruth 1:22
  woensdag 25 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De Heerlijkheid des Heeren verschenen aan de herders’

  ds. K. Visser - Lukas 2:9
  woensdag 25 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het Bijbels mensbeeld’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 1 tm 3
  zondag 22 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het verwachten van de HEERE’

  ds. K. Visser - Psalmen 130:5 en 6
  zondag 22 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een boodschapster van goede tijding

  ds. M. C. Tanis - Lukas 2:38
  donderdag 19 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De ontmoeting tussen Maria en Elizabet"

  ds. G.R. Procee - Lukas 1;43
  zondag 15 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De lofzang van Hanna"

  ds. G.R. Procee - 1 Samuël 1:1b
  zondag 15 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstzangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 14 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. A.J.T. Ruis - Matthëus 1 : 22 en 23
  donderdag 12 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Amos
  woensdag 11 december 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De Koning en Zijn schoonheid’

  ds. K. Visser - Psalmen 72:8-17
  zondag 08 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 2)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 08 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; De Verlosser aangewezen

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 49:8a
  donderdag 05 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods raad zal bestaan’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 9
  zondag 01 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 1)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 01 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een door God gelegde Steen in Sion

  ds. N. de Jong - Jesaja 28:16
  donderdag 28 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Christus stelt Zijn leven voor de schapen’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 8
  zondag 24 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De vervulling van de profetie van Debora

  ds. K. Visser - Richteren 4:17-24
  zondag 24 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De volmaakte gemeenschap met God

  ds. A. Hoekman - Openbaring 21:3
  donderdag 21 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Donor avond

  n.v.t. - n.v.t.
  woensdag 20 november 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De belofte van het Evangelie verkondigt’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 5,6 en 7
  zondag 17 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE strijdt voor Debora en Barak’

  ds. K. Visser - Richteren 4:10-16
  zondag 17 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De geloofskeus van Mozes'

  oud. A. van Rossem - Hebrëen 11: 24-26
  donderdag 14 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 13 november 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie voor een komende zondaar'.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 6:37
  zondag 10 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie van een gevende Zaligmaker'.

  prof. dr. A. Baars - 2 Korinthiërs 8:9
  zondag 10 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Petrus ootmoedige dankbetuiging bij de wonderbare visvangst'

  ds. G. Bouw - Lukas 5:8
  donderdag 07 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods leiding met Zijn volk’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:13 en 14
  woensdag 06 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 01 maart 2020
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 08 maart 2020
10:00 prof. dr. A. Baars
17:00 prof. dr. A. Baars
woensdag 11 maart 2020
14:30 ds. K. Visser
19:30 ds. K. Visser
zondag 15 maart 2020
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 22 maart 2020
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser