Preken

Sorteer op:


 • Thema: Het licht van de Morgenster in donkere zondaarsharten.

  ds. A.J.T. Ruis - 2 Petrus 1: 19
  zondag 20 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De boodschap van de zilveren trompetten in een belijdenisdienst.

  ds. A.J.T. Ruis - Numeri 10: 2a , 3 en 9.
  zondag 20 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: U dan heeft Hij mede levend gemaakt

  ds. E. Venema - Efeziërs 2: 1
  donderdag 17 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds.K. Hoefnagel - Heidelberger Catechismus Zondag 29
  zondag 13 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De weg naar het Koninkrijk

  ds.K. Hoefnagel - Matthëus 7: 21
  zondag 13 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geboorte van Gods volk

  ds.K. Hoefnagel - Ezechiël 16: 6
  donderdag 10 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods Geest beloofd in het genadeverbond.

  ds. K. Visser - Jesaja 59: 21
  zondag 06 juni 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een Goddelijke oproep.

  ds. K. Visser - Kolossensen 3: 16a en Efeze 5: 18b
  zondag 06 juni 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verlamde in de schone poort

  ds. F. Bakker - Handelingen 3: 2-9
  donderdag 03 juni 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. A.J.T. Ruis - Filippensen 4: 6
  donderdag 03 juni 2021 13:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds. P. Roos - Heidelberger Catechismus Zondag 28
  zondag 30 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods werk on Christus.

  ds. P. Roos - Handelingen 2: 22 - 24
  zondag 30 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pinksteren, het feit der vervulling

  ds. H. van Leeuwen - Handelingen 2: 4a
  donderdag 27 mei 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pinkstergebeuren in Filippi

  ds. M. C. Tanis - Handelingen 16: 25, 27 - 29
  maandag 24 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pand en waarteken.

  ds. A. van de Weerd - Heidelberger Catechismus Zondag 27
  zondag 23 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Geest aangekondigd in wind en vuur.

  ds. A. van de Weerd - Handelingen 2: 2 en 3
  zondag 23 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het verlangen naar licht en leiding

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 43: 3 en 4
  donderdag 20 mei 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bediening van de Heilige Doop.

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 26
  zondag 16 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een andere Trooster. ( deze dienst is niet volledig i.v.m. een stroomstoring)

  br. H. Bor - Johannes 14: 16
  zondag 16 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God de Vader spreekt over Christus hemelvaart.

  br. H. Bor - Efeziërs 4: 8 - 10
  donderdag 13 mei 2021 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De oorsprong van het ware geloof.

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 25
  zondag 09 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geopende poort des Heeren.

  ds. J. de Bruin - Psalmen 118: 19 en 20
  zondag 09 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God vaart voor het oog met gejuich omhoog

  ds. K. Visser - Psalmen 47: 6
  donderdag 06 mei 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Slaaf van God.

  ds. C.P.de Boer - Romeinen 6: 22 en 23
  zondag 02 mei 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Met wie bent u getrouwd?

  ds. C.P.de Boer - Romeinen 6: 11
  zondag 02 mei 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus dood en opstanding, de Fontein van het leven

  ds. A.A. Egas - Romeinen 5: 6 - 8
  donderdag 29 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onverdienstelijkheid van de goede werken.

  oud. T.J. Kraaijeveld - Heidelberger Catechismus Zondag 24
  zondag 25 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De schapen van Christus.

  oud. T. van Staveren - Johannes 10: 27
  zondag 25 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. C.G. Vreugdenhil - Psalmen 100
  vrijdag 23 april 2021 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kerk des Heeren getekend in de vrucht van het lijden en sterven van Christus in de hemelse heerlijkheid

  ds. D. Slagboom - Openbaring 7: 13 - 15a
  donderdag 22 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 21 april 2021 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rechtvaardigmaking.

  br. H. Bor - Heidelberger Catechismus Zondag 23
  zondag 18 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hebt gij Mij lief?

  br. H. Bor - Johannes 20: 15 - 17
  zondag 18 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevesriging

  ds. K. Visser - Filippensen 4: 6 en 7
  vrijdag 16 april 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De waarheid van Christus opstanding

  ds. N. de Jong - Lukas 24: 34a
  donderdag 15 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afsluiting catechisatie seizoen.

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  dinsdag 13 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De troost van de opstanding des vleses

  Oud. D.C. van der Pligt - Heidelberger Catechismus Zondag 22
  zondag 11 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De hoop van de Kerk des Heeren.

  Oud. P. T. Noordegraaf - 1 Petrus 1: 3 - 5
  zondag 11 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware Paasblijdschap

  ds. J. Veenendaal - Genesis 45: 26a
  donderdag 08 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus openbaart Zich aan de Emmausgangers.

  ds. H. van der Ham - Lukas 24: 25 t/m 27
  maandag 05 april 2021 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Levensvorst bezoekt Zijn gemeente.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 20: 19 en 20
  zondag 04 april 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Da Levensvorst ontmoet Maria van Magdala.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 20: 11 t/m 18
  zondag 04 april 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is volbracht

  prof. dr. A. Baars - Johannes 19: 30 m
  vrijdag 02 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus gestorven en begraven

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 16 vraag en antw. 40 - 42
  donderdag 01 april 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  Oud. P. Molenaar - n.v.t.
  woensdag 31 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' dankzegging voor het Heilig Avondmaal

  prof. dr. A. Baars - Markus 14: 26 - 28
  zondag 28 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' verlangen naar het Heilig Avondmaal

  prof. dr. A. Baars - Lukas 22: 15
  zondag 28 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus liefelijke vermaning tot de wenende vrouwen

  ds. A.A. Egas - Lukas `23: 27 - 31
  donderdag 25 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. J. Veerman-Lagerwaard

  ds. K. Visser - Lukas 12: 32
  donderdag 25 maart 2021 13:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Hebrëen 1: 1 - 4
  woensdag 24 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kerk, een wonder.

  ds. A.C. Uitslag - Heidelberger Catechismus Zondag 21
  zondag 21 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ziet, de mens.

  ds. A.C. Uitslag - Johannes 19: 6b
  zondag 21 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus in de dagen Zijns vleses

  ds. M. A. Kempeneers - Hebrëen 5: 7-9
  donderdag 18 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods grootheid getoond in het geluk van Sion

  ds. K. Visser - Psalmen 48: 13 - 15
  zondag 14 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' voorbeeld in Zijn lijden

  ds. K. Visser - 1 Petrus 2: 18 - 25
  zondag 14 maart 2021 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Jabez

  ds. C. Smits - 1 Kronieken 4: 9 en 10
  donderdag 11 maart 2021 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Daniel in de nood van de tijd

  br. H, Bor - Daniël 9: 17 - 19
  woensdag 10 maart 2021 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gericht over Jeruzalem

  ds. J.M.J. Kieviet - Ezechiël 9: 4 en 5
  woensdag 10 maart 2021 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het wonder van de olie van de weduwe:

  ds. J.M.J. Kieviet - 2 Koningen 4: 1 - 7
  woensdag 10 maart 2021 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het geloof in God de Heilige Geest.

  ds. H. van der Ham - Heidelberger Catechismus Zondag 20
  zondag 07 maart 2021 17:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 27 juni 2021
10:00 ds. A. van Heteren
17:00 ds. A. van Heteren
zondag 04 juli 2021
10:00 ds.K. Hoefnagel
17:00 ds.K. Hoefnagel
zondag 11 juli 2021
10:00 kand. J.C. Pronk
17:00 kand. J.C. Pronk
zondag 18 juli 2021
10:00 ds. J.P. Boiten
17:00 ds. J.P. Boiten
zondag 25 juli 2021
10:00 Leesdienst
17:00 Leesdienst