Preken

Sorteer op:


 • Thema: De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus

  ds. J. Veenendaal - Handelingen 1:9
  donderdag 23 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Israël en de volken

  ds. J.P. Boiten - Jeremia 50 : 17 - 20
  dinsdag 21 mei 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De belofte van de bevrijding.

  ds. A. van de Weerd - Hosea 13:14
  zondag 19 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Petrus' Paaspsalm.

  ds. A. van de Weerd - 1 Petrus 1:3
  zondag 19 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is de Heere!

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 21:7
  donderdag 16 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een pastorale inzet van de leer der verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - n.v.t. Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 §1-3
  zondag 12 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De goddelozen gestraft en de godzaligen verlost’

  ds. K. Visser - 2 Petrus 2:6-8
  zondag 12 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Johannes getuigenis van de opgestane Zoon van God

  ds. J. de Bruin - Johannes 20:31 en 32
  donderdag 09 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het amen op het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 129
  zondag 05 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus’ reactie op Thomas geloofsbelijdenis’ ( 3 )

  ds. K. Visser - Johannes 20:29
  zondag 05 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 02 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het slot van het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127 en 128
  zondag 28 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Thomas opgezocht door de opgestane Christus (2)

  ds. K. Visser - Johannes 20 : 26-28
  zondag 28 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus herstelt afgeknapte levensdraden

  ds. J. Keuning - Johannes 20 : 19a
  donderdag 25 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ik leef, en gij zult leven.

  ds. J.M.J. Kieviet - Johannes 14:19
  maandag 22 april 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verschijning van de opgestane Christus aan Thomas.’ Preek 1

  ds. K. Visser - Johannes 20:24 en 25
  zondag 21 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pasen: Christus’ vrede toegepast

  ds. K. Visser - Johannes 20:19
  zondag 21 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goede vrijdag: Christus’ vrede nagelaten

  ds. K. Visser - Johannes 14:27a
  vrijdag 19 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Goede Vrijdagavondpsalm van de verloste Kerk

  ds. M. Baan - Galaten 3:13
  donderdag 18 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De zesde bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127
  zondag 14 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Jezus voor de Hoge Raad ( Sanhedrin)’

  ds. K. Visser - Markus 14:53-65
  zondag 14 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 13 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus door God verlaten

  ds. M.S. Roos - Matthëus 27:45 45 en 46
  donderdag 11 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geroepen tot volgen.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 1 Petrus 2 : 21 - 23
  zondag 07 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Roepen om Gods nabijheid.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Psalmen 22 : 2 en 20
  zondag 07 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus biddende voor Zijn vijanden

  ds. C. Smits - Lukas 23:34
  donderdag 04 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'In het huis van de pottenbakker'

  oud. T.J. Kraaijeveld - Jeremia 18:3
  zondag 31 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De gevangen genomen Borg’

  ds. K. Visser - Markus 14:43-50
  zondag 31 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 30 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus lijdt door Judas

  ds. J. Keuning - Matthëus 27:3-5
  donderdag 28 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Vijfde bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 51
  zondag 24 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus worsteling in Gethsémané’

  ds. K. Visser - Markus 14 : 32-42
  zondag 24 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsémané

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 26: 40 en 41
  donderdag 21 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 20 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : Job met zijn kinderen bij het altaar.

  ds. A.J.T. Ruis - Job 1: 1 tot 5
  zondag 17 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft.

  ds. A.J.T. Ruis - Romeinen 8: 32
  zondag 17 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade die wordt bewezen aan de biddende ellendige"

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 34:7
  donderdag 14 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gebed tot God om ons niet te verlaten’

  ds. K. Visser - Jeremia 14:7-9
  woensdag 13 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade in het leven Onesimus de weggelopen slaaf"

  ds. K. Visser - Filemon 10-16
  woensdag 13 maart 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De vierde bede: Geef ons heden ons dagelijks brood"

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 50
  woensdag 13 maart 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.’

  ds. K. Visser - Markus 14:26-28
  zondag 10 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De woorden van Christus bij de viering van het HA’

  ds. K. Visser - Markus 14:22-25
  zondag 10 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods volk is duur gekocht

  ds. N. de Jong - 1 Korinthiërs 6:20
  donderdag 07 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De derde bede: Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 49
  zondag 03 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een ziel onderzoekend gesprek met Christus’

  ds. K. Visser - Markus 14:17-21
  zondag 03 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gereinigd en geroepen

  ds. A.A. Egas - Jesaja 6:7
  donderdag 28 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. P. van de Breevaart

  ds. K. Visser - Psalmen 39
  donderdag 28 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : De roep van de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:34 -36
  zondag 24 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere Jezus als de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:27-317
  zondag 24 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gelijkenis van de twee zonen

  ds. H. van Leeuwen - Matthëus 21:28-32
  donderdag 21 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De tweede bede: Uw Koninkrijk kome’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 48
  zondag 17 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (2)

  ds. K. Visser - Openbaring 6:13-17
  zondag 17 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Heilsproclamatie

  ds. M. C. Tanis - Zacharia 9:11 en 12
  donderdag 14 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De bede Uw Naam worde geheiligd’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 47
  zondag 10 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (1)

  ds. K. Visser - Openbaring 7:9-12
  zondag 10 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Woord en Daad

  Ds. B. Reinders - n.v.t.
  zaterdag 09 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek

  ds. M. Vlietstra - Jesaja 42:3a
  donderdag 07 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 februari 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Aanhef van het gebed: onze Vader, De in de hemelen zijt’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 46
  zondag 03 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 26 mei 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 02 juni 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 09 juni 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 16 juni 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 23 juni 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser