Preken

Sorteer op:


 • Thema: Paulus oproep met betrekking tot de ambten.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Thessalonicensen 5: 12 - 14
  zondag 19 maart 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 4e kruiswoord: Mijn God, Mjin God waarom hebt Gij Mij verlaten?

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 27: 45 en 46
  zondag 19 maart 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Mannnenzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 18 maart 2023 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Hogepriesterlijk ambt van de Heere Jezus Christus.

  ds. J. Veenendaal - Heidelberger Catechismus Zondag 12 v/a 31m
  donderdag 16 maart 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Asaf verenigd met Gods raad.

  ds. K. Visser - Psalmen 73: 23b en 24
  zondag 12 maart 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: In Christus rechtvaardig voor God.

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 5: 31
  zondag 12 maart 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jeremia's gebed uit de diepte.

  ds. N. de Jong - Jeremia 14: 7 en 9c
  donderdag 09 maart 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het zuchten van het gebed.

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 8: 26 en 27
  woensdag 08 maart 2023 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Salomo.

  ds. M. A. Kempeneers - 1 Koningen 8: 38 - 40
  woensdag 08 maart 2023 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 3e kruiswoord: Vrouw zie uw zoon (.....) zie uw moeder.

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 19: 26 en 27
  zondag 05 maart 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 23 v/a 60
  zondag 05 maart 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Op de lijdensweg van Christus.

  ds. K. Hoefnagel - Johannes 18: 32
  donderdag 02 maart 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Welk voordeel heeft het geloof?

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 23 v/a 59
  zondag 26 februari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 2e kruiswoord: 'Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn'.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 23: 43
  zondag 26 februari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Mannnenzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 25 februari 2023 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De tempelreiniging door Jezus.

  ds. J. van der Vlies - Johannes 2: 18 en 19
  donderdag 23 februari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus en Zijn dicipel Fillipus

  ds. K. Hoefnagel - Johannes
  woensdag 22 februari 2023 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Bestemming bereikt.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 22 v/a 58
  zondag 19 februari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het 1e kruiswoord: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 23: 34
  zondag 19 februari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere roept Levi.

  ds. A. van Heteren - Markus 2: 14 - 17
  donderdag 16 februari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 22 v/a 57
  zondag 12 februari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een sabbat in Kapernaüm (4)

  ds. M. A. Kempeneers - Markus 1: 32 - 34
  zondag 12 februari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus reinigt de vuilste zondaar.

  ds. W.L. van der Staaij - Matthëus 8: 2 - 4
  donderdag 09 februari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids gebed in nood.

  ds. J.P. Boiten - Psalmen 3: 5
  zondag 05 februari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' openbaring aan de Samaritaanse vrouw.

  ds. J.P. Boiten - Johannes 4: 26
  zondag 05 februari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' ambtelijke bediening in Zijn eigen woonplaats.

  ds. W.E. Klaver - Lukas 4: 20 en 21
  donderdag 02 februari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods verbond met Abram.

  ds. M. A. Kempeneers - Genesis 17: 7
  zondag 29 januari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een sabbat in Kapernaüm (3)

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 1: 29-31
  zondag 29 januari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus' onderwijs in de storm.

  ds. A.J.T. Ruis - Markus 4: 35-41
  donderdag 26 januari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 25 januari 2023 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De vergeving der zonden.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 21 v/a 56
  zondag 22 januari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een sabbat in Kapernaüm (2)

  ds. M. A. Kempeneers - Markus 1: 23 - 28
  zondag 22 januari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere zendt Zijn Profeet uit.

  ds. K. Visser - Jesaja 61: 2 en 3
  donderdag 19 januari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gemeenschap der heiligen.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 21 v/a 55
  zondag 15 januari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een sabbat in Kapernaüm (1)

  ds. M. A. Kempeneers - Markus 1: 21 en 22
  zondag 15 januari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Mannnenzang

  n.v.t. - n.v.t.
  zaterdag 14 januari 2023 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus eerste prediking over het Koninkrijk van God.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Matthëus 6: 33 en 34
  donderdag 12 januari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Begeerte om ontbonden te worden.

  ds. M. van der Sluys - 1 Koningen 20: 11
  zondag 08 januari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: In de vrijstad.

  ds. M. van der Sluys - Jozua 20: 2 en 3
  zondag 08 januari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus' nieuwjaarsopdracht: Bid.

  ds. A.A. Egas - Kolossensen 4: 2 - 8
  donderdag 05 januari 2023 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Drie kernwoorden over de heilige algemene Christelijke Kerk. 1Verkiezing 2Vergadering 3Vertroosting.

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zonsag 21 V/A 54
  zondag 01 januari 2023 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gij moet wederom profeteren.

  ds. M. A. Kempeneers - Openbaring 10: 11
  zondag 01 januari 2023 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geen tijd meer.

  ds. M. A. Kempeneers - Openbaring 10: 5 en 6
  zaterdag 31 december 2022 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon.

  ds. K. Visser - Matthëus 22: 1 tot 14
  donderdag 29 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  n.v.t. - n.v.t.
  maandag 26 december 2022 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Vrede op aarde.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 2: 14b
  zondag 25 december 2022 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ere zij God.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 2: 13 en 14a
  zondag 25 december 2022 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Herders en hoorders rond de kribbe.

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 2: 17 - 19
  donderdag 22 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geboorte van de tweelingen van Rebecca.

  ds. J.P. Boiten - Genesis 25: 24
  zondag 18 december 2022 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ontmoeting van Maria en Elizabeth

  ds. J.P. Boiten - Lukas 1: 40
  zondag 18 december 2022 09:45

  Deze preek afspelen
 • Kerstzangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 17 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: En Maria zeide: 'Mij geschiedde naar Uw woord'

  ds. P. den Butter - Lukas 1: 38 - 45
  donderdag 15 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen
 • Ouderenmiddag

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  woensdag 14 december 2022 15:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God heeft Zijn volk bezocht.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 1: 67 - 75
  zondag 11 december 2022 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Johannes is zijn naam.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 1: 63 en 64
  zondag 11 december 2022 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus beloofd als gekroonde Priester.

  ds. J. de Bruin - Zacharia 6: 12 en 13
  donderdag 08 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen
 • Advent/Kerstavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 06 december 2022 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

  ds. M. A. Kempeneers - Heidelberger Catechismus Zondag 20
  zondag 04 december 2022 16:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Mijn woorden niet geloofd.

  ds. M. A. Kempeneers - Lukas 1: 18 - 20
  zondag 04 december 2022 09:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Adventsverwachting van Jacob.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Genesis 49: 18
  donderdag 01 december 2022 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 26 maart 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 02 april 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
vrijdag 07 april 2023
19:30 ds. M. A. Kempeneers
zondag 09 april 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
maandag 10 april 2023
09:30 ds. M. A. Kempeneers
zondag 16 april 2023
10:00 br. H. Bor
17:00 br. H. Bor