Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een schat in de akker’

  ds. K. Visser - Matthëus 13:44
  maandag 31 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Psalm 127, een psalm van Salomo.

  ds. C.P. de Boer - Psalmen 127
  zondag 30 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geschiedenis van Anna.

  ds. C.P. de Boer - Lukas 2:36-39
  zondag 30 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Simeons zwanenzang

  ds. C. Smits - Lukas 2:25-30
  donderdag 27 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 26 december 2018 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Immanuel. God met ons.

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 1:23
  woensdag 26 december 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods welbehagen geprezen bij de geboorte van Christus

  ds. K. Visser - Lukas 2:14b
  dinsdag 25 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘God schrijft geschiedenis met betrekking tot de geboorte van de Heere Jezus Christus’

  ds. K. Visser - Lukas 2:1-7
  dinsdag 25 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het achtste gebod.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 42
  zondag 23 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘God verheerlijkt in Maria’s lofzang’

  ds. K. Visser - Lukas 1:46-55
  zondag 23 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geopenbaarde liefde Gods

  ds. N. de Jong - 1 Johannes 4:9
  donderdag 20 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods adventsbelofte voor Maria door Elizabeth geprezen

  ds. K. Visser - Lukas 1:43-45
  zondag 16 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gehoorzaamheid aan het zevende gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 41
  zondag 16 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstzangavond

  oud. T. van Staveren - n.v.t.
  zaterdag 15 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een levend lid van de Adventskerk te Jeruzalem

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 2: 36 - 38
  donderdag 13 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Ouderenmiddag

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 12 december 2018 15:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De weduwe van Zarfath.

  ds. K. Hoefnagel - 1 Koningen 17 :8 en 9
  zondag 09 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De levende verwachting van Jacob.

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 49:18
  zondag 09 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Adventsteken

  ds. A.A. Egas - Jesaja 7:14
  donderdag 06 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De taak van de Knecht des HEEREN’ 3.Zijn optreden ( 8b-9a) 4.Zijn zegen ( 9b-10)

  ds. K. Visser - Jesaja 49:8b-10
  zondag 02 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De taak van de Knecht des HEEREN’ 1.Zijn positie ( vers 7) 2. Zijn bekwaammaking ( 8a)

  ds. K. Visser - Jesaja 49:7-8a
  zondag 02 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Banier van de Kerk des Heeren in de strijd onderweg naar het erfdeel

  ds. D. Slagboom - Exodus 17:15
  donderdag 29 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. A. Terlouw

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 26 november 2018 14:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De onderhouding van het zesde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 40
  zondag 25 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods opdracht aan de Knecht des HEEREN’

  ds. K. Visser - Jesaja 42:5-7
  zondag 25 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Welk een tegenstelling

  ds. M. C. Tanis - 2 Kronieken 18 : 34b en Maleachi 4 : 2a
  donderdag 22 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gehoorzaamheid aan het vijfde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 39
  zondag 18 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De brede en de smalle weg in Psalm 1’

  ds. K. Visser - Psalmen 1
  zondag 18 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zangers aan de glazen zee zingen

  prof. dr. A. Baars - Openbaring 15 : 3 en 4
  donderdag 15 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.

  ds. A.C. Uitslag - Openbaring 3 : 20a
  zondag 11 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zaligmakend onderwijs.

  ds. A.C. Uitslag - Galaten 3 : 24 en 25
  zondag 11 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware vreugde

  ds. N. de Jong - Psalmen 4:8 en 9
  donderdag 08 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE danken voor de verlossing uit een grote nood’

  ds. K. Visser - Psalmen 116
  woensdag 07 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus’ uitnodiging tot de Bron des Levens’

  ds. K. Visser - Johannes 7: 37-39
  woensdag 07 november 2018 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een bijzondere dankdag voor Abraham’

  ds. K. Visser - Genesis 22
  woensdag 07 november 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het vierde gebod'

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 38
  zondag 04 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn’

  ds. K. Visser - Filippensen 4:4-7
  zondag 04 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Godsverlangen

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 42 : 1-3
  donderdag 01 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsavond

  ds. Klopstra, stud. Vlot, ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 31 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De eed bevestigd voor Gods Aangezicht’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 37
  zondag 28 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De nieuwgeboren kinderkens gericht op Gods Woord’

  ds. K. Visser - 1 Petrus 2:2 en 3
  zondag 28 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Een genadeboodschap voor de goddelozen

  ds. J. Veenendaal - Ezechiël 33:11
  donderdag 25 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware weg van het leven.

  kand. J.C. Pronk - Hebrëen 13:13
  zondag 21 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Verbonds-God spreekt recht.

  kand. J.C. Pronk - Psalmen 50:22 en 23
  zondag 21 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe Gods volk zich inspant voor het Koninkrijk der hemelen

  ds. M. Vlietstra - Matthëus 11:12
  donderdag 18 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het derde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 36
  zondag 14 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa’s einde’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 13:14 - 21
  zondag 14 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweeërlei droefheid

  ds. G. Bouw - 2 Korinthiërs 7:10
  donderdag 11 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. C.G. van Kampen

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 11 oktober 2018 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De confrontatie van David met de Ammonieten

  ds. A. van de Weerd - 2 Samuël 10:2 en 19 m.
  zondag 07 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De les van de pottenbakker.

  ds. A. van de Weerd - Jeremia 18:6
  zondag 07 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Herstelde zegeningen voor Gods volk

  ds. N. de Jong - Hosea 2:14
  donderdag 04 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het tweede gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 35
  zondag 30 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa en Gods voorzienigheid n het leven de Sunamietische’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6 : 1-6
  zondag 30 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De begeerte van de dichter om met de ware pelgrims op te trekken naar Sion

  ds. M.S. Roos - Psalmen 84:6-8
  donderdag 27 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een tweetal spijzigingswonderen

  ds. D. Zoet - 2 Koningen 4:38-44
  woensdag 26 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het eerste gebod.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 34 vraag 94 en 95
  zondag 23 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Elisa en het wonder tijdens de hongersnood te Samaria’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6:24 tot 7: 20
  zondag 23 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het pastoraat van Elifaz

  ds. P. Beekhuis - Job 5:17 en 18
  donderdag 20 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Elia

  ds. P. Roos - Jakobus 5: 16a-18
  zondag 16 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Moab's legering

  ds. P. Roos - Jeremia 48:11
  zondag 16 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus Christus, Die onze Hope is

  ds. M. Vlietstra - 1 Timothëus 1:1b
  donderdag 13 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De bruid opnieuw op zoek naar de Bruidegom’

  ds. K. Visser - Hooglied 5:8-10
  zondag 09 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De tafel des HEEREN aangericht'

  ds. K. Visser - Psalmen 23:5
  zondag 09 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De behoudenis uit het gericht

  ds. H. van Leeuwen - Genesis 19:29
  donderdag 06 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het begin van de prediking van de wet’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 34 vraag 92 en 93
  zondag 02 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Met Jezus aan één tafel’

  ds. K. Visser - Matthëus 9:9-13
  zondag 02 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods eeuwige liefde in Christus

  prof. dr. A. Baars - Efeziërs 3:14 en 17-19
  donderdag 30 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De troost van de zekerheid van het geloof

  ds. K. Visser - Romeinen 8:31-39
  zondag 26 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa’s oproep tot zijn jongen om niet te vrezen.’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6;8-23
  zondag 26 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. G.P. Kraaijeveld

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 24 augustus 2018 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een deksel op hun hart

  ds. M. A. Kempeneers - 2 Korinthiërs 3:15 en 16
  donderdag 23 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus troost de strijdende Kerk des HEEREN

  ds. K. Visser - Romeinen 8:26-30
  zondag 19 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elisa en de wonderen onder de profetenzonen

  ds. K. Visser - 2 Koningen 4:38-44 en 6:1-7
  zondag 19 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goddelijk onderzoek

  ds. A. van Heteren - Job 13:9a
  donderdag 16 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verwachting van Gods heerlijkheid te midden van het lijden’

  ds. K. Visser - Romeinen 8:17-25
  zondag 12 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elisa en de wonderlijke genezing van Naäman de Syriër

  ds. K. Visser - 2 Koningen 5
  zondag 12 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Meer dan Salomo is hier

  ds. D. Slagboom - Matthëus 12:42
  donderdag 09 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Mozes. ( 4 )

  ds. J. de Bruin - Hebrëen 11:28
  zondag 05 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Mozes. ( 3 )

  ds. J. de Bruin - Hebrëen 11:27
  zondag 05 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Daniël in de leeuwenkuil

  ds. H.C. van der Ent - Daniël 6:22 en 23
  donderdag 02 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Mozes ( 2 )

  ds. J. de Bruin - Hebrëen 11:24 - 26
  zondag 29 juli 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Mozes ( 1 )

  ds. J. de Bruin - Hebrëen 11:23
  zondag 29 juli 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Daniël in zijn bidvertrek

  ds. H.C. van der Ent - Daniël 6:11
  donderdag 26 juli 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het leven onder de leiding van de Heilige Geest’

  ds. K. Visser - Romeinen 8:12-17
  zondag 22 juli 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa’s verblijf bij de Sunamietische’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 4:8-37
  zondag 22 juli 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gewicht van de prediking van het Woord

  ds. J. de Bruin - Matthëus 16:18 en 19
  donderdag 19 juli 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Door de Geest bevrijdt van de macht der zonde’

  ds. K. Visser - Romeinen 8:1-11
  zondag 15 juli 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De kracht van Elisa’s profetische Woord voor de weduwe in nood’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 4:1-7
  zondag 15 juli 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het enige redmiddel tot genezing van Naäman de Syriër

  ds. G. Bouw - 2 Koningen 5:10
  donderdag 12 juli 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De roeping om op te voeden en opgevoed te worden in de wijsheid van God

  ds. K. Visser - Spreuken 1:7-9
  zondag 08 juli 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa geraadpleegd door drie koningen’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 3
  zondag 08 juli 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elisa's vredegroet jegens Naäman de Syriër

  ds. G. Bouw - 2 Koningen 5:19a
  donderdag 05 juli 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging van Arnold en Marieke

  ds. J. de Bruin - Spreuken 8:32
  donderdag 05 juli 2018 15:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De waarachtige bekering’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 33
  zondag 01 juli 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Elisa vangt het werk aan te Jericho en te Bethel’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 2:13-25
  zondag 01 juli 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het schild des geloofs in de geestelijke strijd.

  ds. A.J.T. Ruis - Efeziërs 6:16
  donderdag 28 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus vordert het huis van Zacheus.

  ds. K. Visser - Lukas 19;5b
  donderdag 28 juni 2018 15:30

  Deze preek afspelen
 • Zondagsschool afscheid kinderen klas 5

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 25 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Bekering tot zaligheid op het hart gebonden’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 32 vr 87
  zondag 24 juni 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa bevestigt in het ambt van profeet’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 2:1-14
  zondag 24 juni 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bruidskerk vergelijkt de hemelse Bruidegom met een put van levend water

  ds. K. Visser - Hooglied 4:15
  donderdag 21 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Zendingsavond

  Ds. en mevr. C.van den Berg - n.v.t.
  woensdag 20 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid.

  ds. A.J.T. Ruis - Zacharia 13:1
  zondag 17 juni 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het werk van de Heilige Geest

  ds. A.J.T. Ruis - Zacharia 12 : 10-12a
  zondag 17 juni 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een hartelijke oproep tot bekering

  ds. M. C. Tanis - Joël 2: 13 en 14
  donderdag 14 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Oproep om te volharden in het geloof

  ds. K. Visser - Matthëus 24:13
  zondag 10 juni 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Heilig Avondmaal.

  ds. K. Visser - Titus 2:11-15
  zondag 10 juni 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Door Gods Geest geleid

  ds. N. de Jong - Romeinen 8:14
  donderdag 07 juni 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De ware Avondmaalganger en de goede werken’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 32
  zondag 03 juni 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Elisa geroepen tot profeet’

  ds. K. Visser - 1 Koningen 19 : 14-21
  zondag 03 juni 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De geopende Fontein

  ds. C. Smits - Zacharia 13:1
  donderdag 31 mei 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Saulus tot ruimte gebracht in Christus.

  ds. J. de Bruin - Handelingen 9:17 en 18
  zondag 27 mei 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onwederstandelijke kracht van de stem des Heeren.

  ds. J. de Bruin - Handelingen 9:4, 5, 6, en 12
  zondag 27 mei 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  oud. T. van Staveren - n.v.t.
  zaterdag 26 mei 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bede om de Pinkstervoleinding

  ds. H. van Leeuwen - Openbaring 22:17
  donderdag 24 mei 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De harten van zondaren gereinigd door het geloof’

  ds. K. Visser - Handelingen 15:9b
  maandag 21 mei 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Pinksteren en de twee sleutels van het Koninkrijk der hemelen’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 31
  zondag 20 mei 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pinksteren, het feest van de vernieuwing

  ds. K. Visser - Psalmen 104:30
  zondag 20 mei 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • 100 jaar zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 17 mei 2018 19:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Viering van het Heilige Avondmaal’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 30 vr.81 en 82
  zondag 13 mei 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Bekering van Israël

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 3:12-18
  zondag 13 mei 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Hogepriester gezeten aan de rechterhand Gods’

  ds. K. Visser - Hebrëen 8:1 en 2
  donderdag 10 mei 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het eten en drinken van Christus tijdens het Heilig Avondmaal’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 29 vr. 78 en 79. zondag 30 vr. 80
  zondag 06 mei 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Ezechiëls prediking met de twee stukken hout’

  ds. K. Visser - Ezechiël 37 : 15-19
  zondag 06 mei 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Huram prijst het koningsschap van Salomo

  ds. A.A. Egas - 2 Kronieken 2:11b
  donderdag 03 mei 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De regenboog

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 9:13a
  zondag 29 april 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De boodschap van Johannes

  ds. K. Hoefnagel - Johannes 7:39
  zondag 29 april 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rijkste schat van het kennen van Christus

  ds. N. de Jong - Filippensen 3:10 en 11
  donderdag 26 april 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Trouwdienst

  ds. K. Visser - Johannes 2:2
  woensdag 25 april 2018 13:15

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De prediking van het Heilig Avondmaal’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 28
  zondag 22 april 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het visioen van de dorre doodsbeenderen’

  ds. K. Visser - Ezechiël 37:1-14
  zondag 22 april 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Jubileumzangavond

  ds. K. Visser - Psalmen 65
  zaterdag 21 april 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. N.L. Bevelander-Bunk

  ds. K. Visser - Psalmen 81
  vrijdag 20 april 2018 11:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bloeiende staf van Aäron

  ds. J. de Bruin - Numeri 17:8
  donderdag 19 april 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De Heilige Doop' ( 2 )

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 27
  zondag 15 april 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods openbaring aan EzechIël’

  ds. K. Visser - Ezechiël 1:3 en 3: 1-3
  zondag 15 april 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus predikt het paasevangelie uit een dodencel

  ds. A.J.T. Ruis - 2 Timothëus 2:8
  donderdag 12 april 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Jaarvergadering mannenvereniging

  ds. C.P. de Boer - n.v.t.
  dinsdag 10 april 2018 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Doop ( 1 )

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 26
  zondag 08 april 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De opgestane Heere Jezus openbaart Zich aan Maria Magdalena’

  ds. K. Visser - Johannes 20:11-18
  zondag 08 april 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus op de weg naar Emmaüs

  ds.P. Sneep - Lukas 24:13-32
  donderdag 05 april 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pasen: De oogst is begonnen.

  ds. C.P. de Boer - 1 Korinthiërs 15 : 20-23
  maandag 02 april 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het bevel van de Opgestane Christus om te prediken en te dopen’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 25
  zondag 01 april 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De grafsteen een teken van de opstanding van Christus’

  ds. K. Visser - Matthëus 27 : 62-66 en 28 : 2 en 11-15
  zondag 01 april 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus bloedstorting op Golgotha’

  ds. K. Visser - Hebrëen 9:22b
  vrijdag 30 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst br. A. Boer

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 30 maart 2018 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De eeuwige verzoening in Christus bloed

  ds. N. de Jong - Hebrëen 9: 13 en 14
  donderdag 29 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : De roeping van Levi.

  ds. A. van Heteren - Markus 2 : 14 tot 17
  zondag 25 maart 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De drinkbeker

  ds. A. van Heteren - Johannes 18:11b
  zondag 25 maart 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De aard van Jezus lijden

  ds. P. den Butter - 1 Petrus 2:24
  donderdag 22 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Kees Kleinjan

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 19 maart 2018 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Rechtvaardigmaking en de goede werken’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 24
  zondag 18 maart 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Jezus laat Zich kruisigen’

  ds. K. Visser - Markus 15:25-28
  zondag 18 maart 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het volgen van een kruisdragende Jezus

  ds. A.A. Egas - Lukas 23 : 26 en 27
  donderdag 15 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De Heere HEERE zendt een honger in het land’

  ds. K. Visser - Amos 8:11 en 12
  woensdag 14 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gideons geloofsvertrouwen in God’

  ds. K. Visser - Richteren 6:33 tot 7;8
  woensdag 14 maart 2018 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Biddag in de gemeente te Jeruzalem’

  ds. K. Visser - Handelingen 12 : 5
  woensdag 14 maart 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het suizen van een zachte stilte.

  ds. M. van der Sluys - 1 Koningen 19 : 12
  zondag 11 maart 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: We hebben een Altaar

  ds. M. van der Sluys - Hebrëen 13 : 10a
  zondag 11 maart 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Door de dood tot het leven

  ds. H.C. van der Ent - Johannes 12 : 24
  donderdag 08 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 07 maart 2018 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Jezus laat Zich door de aardse rechter Pilatus veroordelen’

  ds. K. Visser - Matthëus 27 : 11 - 16
  zondag 04 maart 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus laat de doodstraf over Zich uitspreken’

  ds. K. Visser - Matthëus 26 : 67 en 68
  zondag 04 maart 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' worsteling in Gethsémané

  prof. dr. A. Baars - Lukas 22 : 39-46
  donderdag 01 maart 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus laat de doodstraf over Zich uitspreken’

  ds. K. Visser - Matthëus 26 : 57-66
  zondag 25 februari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Davids overdenking van Gods verbondstrouw’

  ds. K. Visser - Psalmen 25 : 8-11
  zondag 25 februari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus' handen als gouden ringen

  ds. M. Baan - Hooglied 5:14a & Openb. 3:18a
  donderdag 22 februari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Jaarvergadering Vrouwenvereniging

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 20 februari 2018 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het teken van Gods toekomst.

  ds. M. C. Tanis - Openbaring 14 : 1-5
  zondag 18 februari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus in de hof van Gethsemane met zijn vijanden.

  ds. M. C. Tanis - Johannes 18 : 4
  zondag 18 februari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn

  ds.G. Hamstra - Psalmen 104 : 34a
  donderdag 15 februari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Paulus’ gebed om verlost te worden van zijn doorn in zijn vlees.’

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 12:8-10
  zondag 11 februari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus laat Zich gevangen nemen’

  ds. K. Visser - Johannes 18:1-12
  zondag 11 februari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 10 februari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De donkerheid gevallen en Jezus niet gekomen

  ds. M. Baan - Johannes 6:17b
  donderdag 08 februari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Rechtvaardig voor God door het geloof in Christus’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 23
  zondag 04 februari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Paulus’ roemen in God’

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 12:1-7
  zondag 04 februari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • De Thema: Samaritaanse gevraagd door de Heere Jezus haar man te roepen en weder te komen

  ds. M.S. Roos - Johannes 4:16
  donderdag 01 februari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De troost van het eeuwige leven’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 22 vraag 58
  zondag 28 januari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Waarom de Heere Jezus in gelijkenissen sprak’

  ds. K. Visser - Matthëus 13:10-17
  zondag 28 januari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus prediking van de wedergeboorte tot Nicodemus

  ds. J. Veenendaal - Johannes 3:3
  donderdag 25 januari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Gewetens opvoeding

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 24 januari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Lichamelijke opstanding uit de doden.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 22 vraag 57
  zondag 21 januari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Mattheus verklaart de openbaring van de Knecht des HEEREN.’

  ds. K. Visser - Matthëus 12:17 - 21
  zondag 21 januari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus op de bruiloft te Kana

  ds. K. Hoefnagel - Johannes 2:11
  donderdag 18 januari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De vergeving van zonden’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 21 vraag 56
  zondag 14 januari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.’

  ds. K. Visser - Matthëus 8:17
  zondag 14 januari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; De ontmoeting van de Heere Jezus met de verlamde man

  ds. A.A. Egas - Markus 2:5b
  donderdag 11 januari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het geloof van Henoch

  ds. J.P. Boiten - Hebrëen 11 : 5
  zondag 07 januari 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Christusprediking van Johannes.

  ds. J.P. Boiten - Markus 1 : 7 en 8
  zondag 07 januari 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De wederkomst van Christus

  ds. H.C. van der Ent - Matthëus 25 : 31-33 en 46
  donderdag 04 januari 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Oproep om zich voor te bereiden op de dag des Heeren’

  ds. K. Visser - 2 Petrus 3 : 8 - 13
  maandag 01 januari 2018 09:30

  Deze preek afspelen